MENU
AAA
Farba paroprzepuszczalna HYDRO Pro

Farba paroprzepuszczalna HYDRO Pro

  • do malowania zawilgoconych podłoży
  • do malowania pomieszczeń o stałym wysokim zawilgoceniu
  • dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
  • również na podłoża zabrudzone
  • na bazie wodnej mieszanki dyspersji żywic i wysokiej jakości dodatków umożliwiających swobodną migrację pary wodnej
  • wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
  • matowa
  • biała lub barwiona według wzornika Colors of Termo Organika
  • do wnętrz
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

HYDRO-Pro jest wodorozcieńczalną farbą dyspersyjną na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Powłoka farby tworzy powierzchnię o jednolitym stopniu chłonności, posiada wysoką paroprzepuszczalność, dlatego stosowana jest do gruntowania i malowania szczególnie wymagających powierzchni w pomieszczeniach „mokrych” (tj. łazienki), pralnie, baseny i pomieszczenia w przyziemiu).  Farba HYDRO-Pro służy również do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych”.

Farba HYDRO-Pro jest przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, do malowania pierwszego i renowacyjnego ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak:

•    płyty cementowe, cementowo-włókninowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe,
•    tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne,
•    podłoża betonowe
•    cienko- i grubowarstwowe zaprawy, szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych.

Ze względu na wysokie parametry krycia, doskonale nadaje się do gruntowania bardzo zabrudzonych (ale niezatłuszczonych), chłonnych powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Wysoka paroprzepuszczalność oraz zawartość substancji błonotwórczej o dużej zawartości części stałych gwarantuje możliwość malowania powierzchni wymagających np.: nieogrzewanych i narażonych na wilgoć (np. łazienki), pralnie i pomieszczenia w przyziemiu), a także zawilgoconych, lecz nie mokrych (np. piwnice). Jest łatwo zmywalna wodą z dodatkiem powszechnie stosowanych detergentów myjących.

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B-BK-60211-0158/20

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +30ºC
Optymalna temperatura pracy:od +10°C do +25°C
Orientacyjne zużycie:0,10÷0,13 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność: 8,0÷12,0 m2/l **)
Odporność na szorowanie na mokro:- rodzaj I wg PN-C-81914:2002
- klasa 1 wg PN-EN 13300:2002
Przepuszczalność pary wodnej: Klasa I
(V>150 g/(m2*24h); Sd<0,14 m) (wg PN-EN ISO 7783-2:2001)
V - współczynnik przenikania pary wodnej
Sd - Opór dyfuzyjny względny
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 2 godz.
Czas wysychania:1÷2 godziny*)
Zalecana ilość warstw: 1÷2 w zależności od chłonności i stanu podłoża
Przechowywanie: Farba nadaje się do stosowania w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +30ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*)Czas wysychania przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50%.
**)W zależności od chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu. Faktyczne zużycie może się nieznacznie różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.

 Przygotowanie podłoża

Podłoże przed zastosowaniem farby powinno być czyste i suche, luźne i odspojone części należy usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Ewentualne ubytki w podłożu, należy uzupełnić odpowiednimi materiałami o właściwościach zbliżonych do właściwości podłoża bazowego. Podłoża chłonne i słabo związane zaleca się zagruntować Gruntem Uniwersalnym Termo Organika TO-GU. Jako gruntu można użyć farbę HYDRO-Pro rozcieńczoną maksymalnie 25% wody. Nowe tynki malować nie wcześniej niż po upływie dwutygodniowego okresu sezonowania od daty nałożenia, tynki gipsowe najwcześniej po tygodniu.

 Zalecenia montażowe

Farba HYDRO-Pro jest dostarczana w formie gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno jej zagęszczać, ani mieszać z innymi materiałami. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji (wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem), w zależności od warunków oraz kondycji podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania. Temperatura powierzchni malowanej i otoczenia podczas stosowania produktu powinna wynosić od +5°C do +30°C (optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C). W przypadku konieczności dopasowania gęstości produktu do wybranej metody aplikacji dopuszczalne jest rozcieńczenie farby czystą wodą w ilości nie większej niż 2,5% w stosunku objętościowym (maks. 250 ml na opakowanie 10 l). Po wyschnięciu, jednakże nie wcześniej niż po 4 godzinach, można nałożyć kolejną warstwę. Na szybkość wysychania farby znacząco wpływa m.in. chłonność podłoża, temperatura oraz wilgotność powietrza i/lub podłoża w malowanych pomieszczeniach. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace malarskie powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na wygląd powierzchni i na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu. Farba z różnych szarży produkcyjnych może wykazywać niewielkie różnice w odcieniu koloru. W przypadku kontynuacji barwienia, należy wykonać je w tym samym miejscu, w którym barwiono wcześniejszą partię, zawsze podając informację o kontynuacji koloru z zamówienia z dnia: dd.mm.rr.

Karta charakterystyki HYDRO Pro(0.27MB)pdfpobierz
Atest PZH B-BK-60211-0158/20(0.59MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Deklaracja zgodności HYDRO Pro(0.1MB)pdfpobierz
Karta techniczna HYDRO Pro(0.51MB)pdfpobierz

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B-BK-60211-0158/20

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Farba akrylowa PODKŁADOWA
SILVER dach-podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS