MENU
AAA
Grunt sczepny TO-GS

Grunt sczepny TO-GS

  • gotowy do użycia
  • zwiększa przyczepność tynków do gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży
  • zapobiega powstawaniu wykwitów i plam na powierzchni tynków cienkowarstwowych
  • zawiera drobnoziarnisty wypełniacz mineralny
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • do wnętrz i na zewnątrz
Termo Organika

Grunt sczepny TO-GS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynków cienkowarstwowych Termo Organika: mi-neralnego TO-TM, silikonowych GOLD TO-TSG i TO-TSGm, silikonowych SILVER TO-TSS i TO-TSSm, silikonowo-akrylowych TO-TSA i TO-TSAm, silikonowo-silikatowych TO-TSISI i TO-TSISIm, akrylowych TO-TA i TO-TAm oraz mozaikowego (dekoracyjnego) TO-TD. Może być również stosowany do gruntowania gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży np. betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed wykonaniem wyżej wymienionych tynków cienkowarstwowych Termo Organika.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Orientacyjne zużycie:ok. 0,30 ÷ 0,45 kg/m2 *)
Orientacyjna wydajność: ok. 2,2 ÷ 3,3 m2/kg *)
Czas wysychania:ok. 12 godz. **)
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
**) W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Inne podłoża należy przed nałożeniem gruntu sczepnego TO-GS oczyścić i wyrównać, stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia należy naprawić, np. klejem uniwersalnym TO-KU. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Grunt sczepny TO-GS nanosić jednokrotnie pędzlem lub wałkiem. Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć). Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po wyschnięciu można je usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać gruntu z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-9747/2016 (system na wełnie)(0.29MB)PDFpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-9500/2016 RENOVA(0.37MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(0.71MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Grunt sczepny TO-GS(0.15MB)pdfpobierz
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 180/16-ZKP-042-07 (system na wełnie)(60.49KB)PDFpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-26/19: NRO (0.43MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-27/19: NRO. (MW)(1.12MB)pdfpobierz
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2016(3.77MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych ETICS EPS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
ETICS PGP (na wełnie) 504-KDWU-170104(0.17MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 071/2018 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.14MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.51MB)pdfpobierz
Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz
Karta techniczna Grunt sczepny TO-GS(0.43MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Tynk silikonowy SILVER TO-TSS
TERMONIUM PLUS fasada
Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS