MENU
AAA
TERMONIUM PLUS fasada

TERMONIUM PLUS fasada

 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka-mokra)
 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
 • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
 • ocieplenie wieńców, nadproży
 • ocieplenie loggi balkonowych
 • izolacja cieplna ościeży okiennych
 • izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
 • izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

TERMONIUM PLUS fasada EPS S    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Są to płyty srebrzysto-szare, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia właściwości izolacyjne płyt, dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same, przy niższych grubościach płyt. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Właściwości płyt styropianowych TERMONIUM PLUS fasada:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • S(2)± 2 mm/m
 • płaskość
 • P(5) 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS100≥ 100 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR100≥ 100 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,031 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE

  Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt TERMONIUM PLUS fasada

  Grubość w mm102030405060708090100
  RD, m2K/W0,300,600,951,251,601,902,252,552,903,20
  Grubość w mm110120130140150160170180190200
  RD, m2K/W3,503,854,154,504,805,155,455,806,106,45

   Zalecenia montażowe

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami, Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2020 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Do przyklejania płyt styropianowych TERMONIUM PLUS fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS, lub klej uniwersalny do styropianu i siatki TO-KU. Jeżeli będą stosowane łączniki mechaniczne to muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatki zbrojące z włókna szklanego: TO-GOLD lub TO-TERMONIUM.

  W systemach ociepleń ETICS po przymocowaniu płyt do ściany zewnętrznej lub innych elementów budynku, kolejne etapy prac ociepleniowych należy wykonać niezwłocznie, jednak z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej. Jest to konieczne do uzyskania wystarczającej przyczepności/wytrzymałości kleju, którym mocuje się styropian do podłoża. Zbyt szybkie rozpoczęcie kolejnych etapów prac na przyklejonym styropianie, szczególnie wykonywanie warstwy zbrojonej, może mieć wpływ na osłabienie wiązania i utratę przyczepności kleju do podłoża lub do styropianu. Zachowanie ciągłości izolacji termicznej i eliminację ewentualnych szczelin na połączeniu płyt (po ich przyklejeniu) należy zapewnić używając Piany Montażowej Termo Organika.

  Płyty TERMONIUM PLUS fasada, podczas montażu należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne).

  Zabezpieczenia, ochrona środowiska

  W trakcie prowadzonych prac ociepleniowych należy stosować siatki osłonowe na rusztowaniach, które zabezpieczają wykonywaną elewację przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (słońce, wiatr, deszcz, itp.) oraz ograniczają wpływ prowadzonych prac na środowisko i ułatwiają utrzymanie porządku na budowie. Do cięcia i obróbki płyt najlepiej używać narzędzi termicznych, a pozostałości po cięciu lub szlifowaniu odseparować ręcznie lub - w przypadku drobnych cząstek - przy użyciu urządzeń mechanicznych, np. odkurzacza przemysłowego (lub ogrodowego). Odpady zaleca się poddawać odzyskowi bądź recyklingowi.

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp. Ewentualne różnice w odcieniach płyt nie wpływają na parametry techniczne..

   Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasada są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą oznakowanie CE i wymagane informacje techniczne dotyczące wyrobu. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Należy unikać długotrwałego nasłonecznienia.

  Europejska Ocena Techniczna ETA-20/1277(2.68MB)pdfpobierz
  Certyfikat Zgodności ITB-0851/W(2.67MB)pdfpobierz
  Znak certyfikacji - upoważnienie ITB(0.74MB)pdfpobierz
  Rekomendacja RTQ ITB - 1260/2020(1.22MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych TERMONIUM PLUS fasada 015-DoP-180306(2.2MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 367/2022 Deklaracji Środowiskowej II Typu (Płyty styropianowe)(1.1MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 293/2022 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń TERMONIUM Termo Organika)(1.16MB)pdfpobierz
  Deklaracja środowiskowa wyrobów budowlanych, typ III nr 233/2023(1.35MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
  Atest PZH B.BK.60111.0311.2023(0.32MB)pdfpobierz
  Różne odcienie szarości styropianu grafitowego firmy Termo Organika (0.46MB)pdfpobierz
  Informacja na temat bezpieczeństwa i obsługi styropianu (EPS)(0.55MB)pdfpobierz
  Zalecenia dotyczące montażu płyt GALAXY fasada, TERMONIUM fasada i TERMONIUM PLUS fasada(0.15MB)pdfpobierz
  Karta techniczna TERMONIUM PLUS fasada(0.29MB)pdfpobierz

  Dokumenty dla Systemu ociepleń Termo Organika

  Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
  Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(0.71MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-37/22: NRO (RENOVA) (0.43MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-35/22: NRO (EPS) (0.44MB)pdfpobierz
  Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2022(5.3MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych ETICS EPS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
  Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
  Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz

  MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

  Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
  Wróć
  DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS