Wzornik kolorów Colors of Termo Organika

Wybrałeś kolor: Grupa kolorów:

Podczas projektowania kolorystyki w systemach ocieplania budynków, należy pamiętać, że elewacje w intensywnych kolorach absorbować będą większą ilość promieniowania słonecznego niż elewacje jasne. W efekcie elewacje ciemniejsze nagrzewają się w większym stopniu, co niekorzystnie wpływa na trwałość systemu. Dla układów zawierających jako warstwę wykończeniową masę tynkarską na bazie żywic syntetycznych producent zaleca wybieranie kolorów, dla których współczynnik jasności Y jest większy niż 20%. Kolory o niższych wartościach współczynnika Y powinny być stosowane tylko dla uwydatnienia lub podkreślenia niewielkich elementów architektonicznych elewacji. Współczynnik Y określa jasność koloru i mieści się w przedziale od 0% dla koloru czarnego do 100% dla koloru białego.

W celu właściwego korzystania z oprogramowania należy pamiętać, że ekran komputera lub wydruk na drukarce nie oddają wszystkich niuansów występujących na rzeczywistym obiekcie. Kolory są odwzorowane metodami elektronicznymi lub poligraficznymi i w związku z tym mogą zatem różnić się od oryginalnych. W przypadku istotnego znaczenia doboru kolorystyki należy sprawdzić rzeczywistą próbkę kolorystyczną w miejscu docelowego zastosowania tynku lub farby. Wzorniki kolorów są dostępne u dystrybutorów Termo Organiki.