MENU
AAA
Farba akrylowa TO-FA

Farba akrylowa TO-FA

 • bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)
 • wysoka siła krycia
 • o niskiej nasiąkliwości
 • odporna na ścieranie
 • duża elastyczność po wyschnięciu
 • odporna na alkalia
 • ogranicza karbonatyzację betonu
 • ponad 260 kolorów standardowych według wzornika Colors of Termo Organika
 • kolory wykonywane również wg indywidualnych potrzeb
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • odporna na promieniowanie UV (wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
 • długotrwała odporność na korozję biologiczną (Bio Protect)
 • receptura dopasowana do pozostałych składników systemu ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)
 • do stosowania na zewnątrz budynków
Termo Organika

Farba akrylowa TO-FA jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do malowania cienkowarstwowych tynków akrylowych, silikonowo-akrylowych i mineralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp., a także innych podłoży, np. malowanych, płytach gipsowo-kartonowych, płytach drewnopodobnych, itp. Elewacje pomalowane farbą TO-FA można myć wodą pod niedużym ciśnieniem przy pomocy myjek ciśnieniowych.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Czas wysychania:ok. 12 godz. *)
Orientacyjne zużycie:ok. 0,2 ÷ 0,3 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność: ok. 3,5 ÷ 5,0 m2/l **)
pH:ok. 8-9
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.

*) W zależności od wilgotności i temperatury). Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.
**) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Malowanie można rozpocząć po:

 • ok. 3 dniach: cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikonowo-akrylowe i mineralne, jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej +150C,
 • 7-14 dniach: tynki akrylowe, silikonowo-akrylowe i mineralne w okresie wiosennym i jesiennym (im niższa temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten powinien być dłuższy),
 • 14 dniach: tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • 28 dniach:  beton.

Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU lub rozcieńczoną farbą akrylową TO-FA, podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS (uwaga: grunt sczepny TO-GS zawiera bardzo drobny wypełniacz mineralny, co powoduje, że zagruntowana powierzchnia nie jest gładka lecz chropowata). Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godzin).

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Konsystencję farby można dobrać dolewając niewielką ilość wody (max. 10% do pierwszego malowania i max. 5% do drugiego) i ponownie wymieszać. Farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Malować dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po upływie 4-6 godzin od nałożenia pierwszej. W celu uniknięcia śladów łączeń na poszczególnych fragmentach malowanej powierzchni należy stosować farbę z tej samej szarży produkcyjnej oraz zapewnić jej jednakową konsystencję. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Zaschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać farby z innymi produktami. Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Konsystencję farby można dobrać dolewając niewielką ilość wody (max. 10% do pierwszego malowania i max. 5% do drugiego) i ponownie wymieszać. Farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Malować dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po upływie 4-6 godzin od nałożenia pierwszej. W celu uniknięcia śladów łączeń na poszczególnych fragmentach malowanej powierzchni należy stosować farbę z tej samej szarży produkcyjnej oraz zapewnić jej jednakową konsystencję. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Zaschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać farby z innymi produktami.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu. Farba z różnych szarży produkcyjnych może wykazywać niewielkie różnice w odcieniu koloru. W przypadku kontynuacji barwienia, należy wykonać je w tym samym miejscu, w którym barwiono wcześniejszą partię, zawsze podając informację o kontynuacji koloru z zamówienia z dnia: dd.mm.rr.

Karta techniczna Farba akrylowa TO-FA(0.23MB)pdfpobierz
Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-9500/2016 RENOVA(0.37MB)pdfpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-7241/2016(0.54MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(59.76KB)PDFpobierz
Karta charakterystyki Farba akrylowa TO-FA(0.15MB)pdfpobierz
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 13/07-ZKP-042-01(81.83KB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-26/19: NRO (0.43MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-27/19: NRO. (MW)(1.12MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych ETICS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 501-KDWU-170102(0.16MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 071/2018 Deklaracji Środowiskowej II Typu(1.14MB)pdfpobierz
Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Grunt uniwersalny TO-GU
Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
TERMONIUM fasada
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS