MENU
AAA
Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD

Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD

 • odporny na mlecznienie
 • gotowy do użycia
 • bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)
 • 42 gotowe melanże
 • melanże również według indywidualnych zamówień
 • struktura gładka (pełna)
 • hydrofobowy
 • odporny na warunki atmosferyczne
 • odporny na promieniowanie UV
 • długotrwała odporność na korozję biologiczną (BioProtect)
 • receptura dopasowana do pozostałych składników systemu ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)
 • łatwy do utrzymania w czystości
 • do wnętrz i na zewnątrz
Termo Organika

Tynk mozaikowy TO-TD jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Może być również stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także na innych podłożach np. malowanych farbami, płytach gipsowo-kartonowych, płytach drewnopodobnych, itp. Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne i odporności mechanicznej szczególnie jest polecany do wykonywania dolnych partii elewacji (cokołów).

Atest PZH tynk mozaikowyProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr BK/B/0133/01/2019 ważny do 26.02.2024 r.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +25°C
Czas wysychania: ok. 24 godz.*)
Całkowite utwardzenie: ok. 72 godz.*)
Orientacyjne zużycie: 3,0 - 3,5 kg/m2
Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.

*)W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną klejem uniwersalnym TO-KU i zagruntowaną gruntem sczepnym TO-GS. Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć). Inne podłoża należy przed nałożeniem tynku mozaikowego TO-TD oczyścić i wyrównać, stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia można naprawić klejem uniwersalnym TO-KU. Na podłoża z tynków cementowych lub cementowo-wapiennych tynk dekoracyjny TO-TD można nakładać po ok. 28 dniach, na podłoża betonowe po ok. 3 miesiącach. Wilgotność podłoży nie powinna przekraczać 4%. Przed nałożeniem tynku mozaikowego TO-TD podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet)  gruntem sczepnym TO-GS. Gruntowanie wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tynkowania.

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, ze względu na możliwość napowietrzenia. W przypadku, gdy kruszywo i żywica są dostarczone oddzielnie, najpierw należy wymieszać żywicę do uzyskania jednorodnej konsystencji a następnie dosypać kruszywo i całość wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.  Tynk nanosić na podłoże stalową pacą na grubość nie większą niż ok. półtorej średnicy ziarna. Powierzchnię tynku delikatnie wygładzić pacą stalową, nie zacierać. W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. metodą „mokre na mokre” zachowując jednakową konsystencję tynku pochodzącego z tej samej daty produkcji. W celu uniknięcia ewentualnych widocznych różnic w kolejnych cyklach nakładania tynku na jednej powierzchni należy używać tynku z tej samej partii produkcyjnej i o tej samej konsystencji. Nie skrapiać tynku wodą.

Nałożony tynk należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru stosując na rusztowaniach siatki osłonowe. Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu zużyć jak najszybciej. Nie zaleca się układać tynku na powierzchnie poziome bezpośrednio narażone na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia tynkiem myć wodą. Tynk po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać tynku z innymi tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +10°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 60%.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania tynku i sposób jego nakładania mogą mieć wpływ na wygląd uzyskanego melanżu, który może się różnić od wzornika. Niewielkie różnice w wyglądzie melanżu nie stanowią wady wyrobu. Niekorzystne warunki pogodowe (np. opady deszczu, utrzymująca się mgła, niska temperatura) w czasie wykonywania prac oraz w pierwszej fazie wysychania tynku po ich zakończeniu a także niedostatecznie wyschnięte podłoże mogą mieć wpływ na pojawienie się mlecznych plam na powierzchni tynku. Podobnie może się dziać podczas długotrwałego oddziaływania wilgoci na wyschnięty już tynk. Zjawisko to ma z reguły charakter przejściowy i ustępuje wraz ze zmniejszaniem się wilgotności oraz ze wzrostem temperatury. Zanikanie zmlecznień może trwać od kilku dni do kilkunastu tygodni.

Karta techniczna Tynk dekoracyjny TO-TD(0.36MB)pdfpobierz
Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-9500/2016 RENOVA(0.37MB)pdfpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-7241/2016(0.54MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(59.76KB)PDFpobierz
Karta charakterystyki Tynk dekoracyjny TO-TD(0.14MB)pdfpobierz
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 13/07-ZKP-042-01(81.83KB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-26/19: NRO (0.43MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-27/19: NRO. (MW)(1.12MB)pdfpobierz
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2016(3.77MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych ETICS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 501-KDWU-170102(0.16MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 071/2018 Deklaracji Środowiskowej II Typu(1.14MB)pdfpobierz
Atest PZH BK/B/0133/01/2019(1.49MB)pdfpobierz
Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz

Atest PZH tynk mozaikowyProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr BK/B/0133/01/2019 ważny do 26.02.2024 r.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Grunt sczepny TO-GS
Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD Art
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS