MENU
AAA

Prawo do kropek

Trwa batalia o styropianowe kropki

Chociaż sąd potwierdził wyłączne prawa Termo Organiki do kropkowanego styropianu i zakazał jego sprzedaży jednej z firm produkujących styropian, nadal znajdują się producenci podrabiający markowy produkt. Trwają kolejne procesy sądowe. Trzeba zaznaczyć, że są producenci styropianu szanujący prawa Termo Organiki do „kropek”.

kropkiStyropian w kropki został wprowadzony do produkcji w 2003 roku i od ponad dekady kojarzony jest z jednym producentem: spółką Termo Organika. Prawa do styropianu w kropki są zastrzeżone, tak w polskim Urzędzie Patentowym, jak i w urzędzie europejskim (OHIM), zatem podlegają ochronie prawnej. Produkt stał się hitem sprzedażowym, a kropki wyróżnikiem wysokiej jakości. To dlatego wypromowany przez Termo Organikę produkt stał się przedmiotem podróbek.

Termo Organika, w związku z naruszaniem na polskim rynku praw do „kropkowanego” styropianu, została zmuszona do ich obrony w sądzie. Firma broni swoich praw nie tylko we własnym interesie, ale przede wszystkim w interesie swoich klientów. Klient powinien mieć pewność, że kupując styropian w kropki otrzymuje produkt o gwarantowanej jakości. Kropkowany styropian Termo Organiki jest poddawany stałym, niezależnym badaniom w ramach nadzoru nad rekomendacjami RTQ Instytutu Techniki Budowlanej oraz legitymuje się certyfikatami jakości wystawianymi przez tenże Instytut. Wszystkie styropiany Termo Organiki, jako jedyne na rynku, nieustannie od 8 lat poddawane są laboratoryjnemu sprawdzaniu na zgodność parametrów z deklaracjami.

W 2014 roku zapadł pierwszy prawomocny wyrok zakazujący jednemu z dużych producentów podrabiania styropianu Termo Organiki. Nowe postępowania sądowe są w toku, dwie inne firmy otrzymały tymczasowy sądowy zakaz wprowadzania do obrotu styropianu w „kropki”. Termo Organika konsekwentnie będzie zwalczać podrabiane styropiany w „kropki” i - jeśli to będzie konieczne - podejmować nowe postępowania sądowe. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem byłoby unikanie procesów.

Okazuje się, że są na rynku producenci, którzy szanują własność intelektualną. Przykładem na to są podpisane porozumienia pomiędzy Termo Organiką, a producentami płyt styropianowych, w ramach których zobowiązali się oni do nieoferowania na rynku zastrzeżonego dla Termo Organiki styropianu w „kropki”.

kropki
pdf Postanowienie nieprawomocne, wykonalne w sprawie kropek V 2015 r.
pdf Postanowienie w sprawie kropek III 2015 r.
pdf Postanowienie w sprawie kropek XII 2014 r.
pdf Wyrok Sądu Apelacyjnego VIII 2014 r.
pdf Publikacja oświadczenia o naruszeniu praw do kropek VIII 2014 r.
pdf Komunikat wraz z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego VIII 2014 r. oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego I 2014 r.