MENU
AAA
Klej uniwersalny do wełny i zatapiania siatki TO-KWU

Klej uniwersalny do wełny i zatapiania siatki TO-KWU

  • do przyklejania wełny i wykonywania warstwy zbrojonej
  • zawiera rozproszone włókna polipropylenowe
  • bardzo dobra przyczepność
  • wysoka trwałość
  • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
  • bardzo dobre właściwości robocze
  • łatwy w stosowaniu
  • do wnętrz i na zewnątrz
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Klej uniwersalny do przyklejania wełny i zatapiania siatki TO-KWU jest częścią systemu ociepleń Termo Organika® PGP. Służy do przyklejania wełny do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej. Może być stosowany do wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji.

Dane techniczne

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa
Przyczepność do wełny: ≥ 0,015 MPa
Grubość warstwy:3 ÷ 6 mm
Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +30°C
zimowy 0°C ÷ +30°C
Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:  
- przyklejanie siatki:ok. 4,0-5,0 kg/m2
- zatapianie siatki:ok. 4,0-4,5 kg/m2
Czas zużycia:do 2 godz.
Czas wysychania:ok. 48 godz.*)
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

*)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem TO-KW lub TO-KWU. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt z wełny. Im grubsza warstwa zaprawy tym dłuższy czas do przyklejania wełny (przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy). Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS.

 Zalecenia montażowe

Do naczynia zawierającego zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do mieszania w betoniarkach. W takim przypadku czas mieszania należy wydłużyć do ok. 10 minut. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu. Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. Zgęstniałą w tym czasie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody.

Przyklejanie wełny

Przed przyklejeniem płyty wełny należy wcześniej „zagruntować” cienką warstwą kleju TO-KW. Jeżeli podłoże jest równe, klej uniwersalny TO-KWU należy nałożyć cienką warstwą na płytę wełnianą i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% płyty. Następnie płytę wełnianą należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od listwy startowej na dole elewacji. Po związaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) należy je dodatkowo mocować kołkami rozporowymi z trzpieniem metalowym. Kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia wełny do podłoża. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia.

Zatapianie siatki

Upewnić się, czy na powierzchni płyt nie znajdują się luźne włókna wełny. Nierówności powierzchni i styków płyt należy zeszlifować i wyrównać, zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów), itp. Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać klej uniwersalny TO-KWU gładką stalową pacą równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm i zatapiać w nim siatkę z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Następnie nałożyć drugą warstwę kleju o grubości do 2 mm i zagładzić powierzchnię równo, tak żeby nie była widoczna siatka. Ułożona siatka powinna być napięta i przykryta całkowicie ok. 1 mm warstwą kleju. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, gruntem sczepnym TO-GS lub gruntem polikrzemianowym TO-GP w zależności od rodzaju układanego tynku. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą. Zaprawę po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi. Nie wolno dodawać więcej wody od podanego zakresu. W czasie wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Uwaga

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie m żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu, ograniczenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia porządku na budowie należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach podczas wykonywania prac ociepleniowych lub remontowych.

Krajowa Ocena Techniczna ICIMB-KOT-2022/0151 (PGP-W1)(1.57MB)pdfpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ICIMB-KOT-2022/0152 (PGP-W2/W3/W4/W5)(0.48MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Kleje do wełny mineralnej TO-KW i TO-KWU(0.21MB)pdfpobierz
Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 008-UWB-215 (PGP-W1)(0.1MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-31/22 (MW)(0.3MB)pdfpobierz
Karta techniczna Klej uniwersalny do wełny i siatki TO-KWU(0.18MB)pdfpobierz
Karta techniczna Klej uniwersalny do wełny i siatki TO-KWU zimowy(0.19MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fasada
Tynk mineralno-polimerowy TO-TM
Farba silikonowa GOLD TO-FSG
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS