MENU
AAA
GOLD fasada

GOLD fasada

 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka-mokra)
 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwar-stwowej
 • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
 • ocieplenie wieńców, nadproży
 • ocieplenie loggi balkonowych
 • izolacja cieplna ościeży okiennych
 • izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
 • izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

GOLD fasada EPS S    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2–TR100

Są to płyty styropianowe białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym w szczególności do wykonywania ociepleń fasad (elewacji). Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Właściwości płyt styropianowych GOLD fasada:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • S(2)± 2 mm/m
 • płaskość
 • P(5) 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS100≥ 100 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR100≥ 100 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,038 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE

  Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt GOLD fasada

  Grubość w mm102030405060708090100
  RD, m2K/W0,250,500,751,051,301,551,802,102,352,60
  Grubość w mm110120130140150160170180190200
  RD, m2K/W2,853,153,403,653,904,204,454,705,005,25

   Zalecenia montażowe

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami, Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2020 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Do przyklejania płyt styropianowych GOLD fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS, lub klej uniwersalny do styropianu i siatki TO-KU. Jeżeli będą stosowane łączniki mechaniczne to muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatki zbrojące z włókna szklanego: TO-GOLD lub TO-TERMONIUM.

  W systemach ociepleń ETICS po przymocowaniu płyt do ściany zewnętrznej lub innych elementów budynku, kolejne etapy prac ociepleniowych należy wykonać niezwłocznie, jednak z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej. Jest to konieczne do uzyskania wystarczającej przyczepności/wytrzymałości kleju, którym mocuje się styropian do podłoża. Zbyt szybkie rozpoczęcie kolejnych etapów prac na przyklejonym styropianie, szczególnie wykonywanie warstwy zbrojonej, może mieć wpływ na osłabienie wiązania i utratę przyczepności kleju do podłoża lub do styropianu. Zachowanie ciągłości izolacji termicznej i eliminację ewentualnych szczelin na połączeniu płyt (po ich przyklejeniu) należy zapewnić używając Piany Montażowej Termo Organika.

  Zabezpieczenia, ochrona środowiska

  W trakcie prowadzonych prac ociepleniowych należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach, które zabezpieczają wykonywaną elewację przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (słońce, wiatr, deszcz, itp.) oraz ograniczają wpływ prowadzonych prac na środowisko i ułatwiają utrzymanie porządku na budowie. Do cięcia i obróbki płyt najlepiej używać narzędzi termicznych, a pozostałości po cięciu lub szlifowaniu odseparować ręcznie lub - w przypadku drobnych cząstek - przy użyciu urządzeń mechanicznych, np. odkurzacza przemysłowego (lub ogrodowego). Odpady zaleca się poddawać odzyskowi bądź recyklingowi.

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na styropian, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp. Ewentualne różnice w odcieniach płyt nie wpływają na parametry techniczne.

   Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe GOLD fasada są dostarczane w opakowaniach producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą oznakowanie CE i wymagane informacje techniczne dotyczące wyrobu. Płyty należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Należy unikać długotrwałego nasłonecznienia.

  Certyfikat Zgodności ITB-0851/W(2.67MB)pdfpobierz
  Znak certyfikacji - upoważnienie ITB(0.74MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-35/22: NRO (EPS) (0.44MB)pdfpobierz
  Rekomendacja RTQ ITB - 1260/2020(1.22MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych GOLD fasada 005-DoP-180306(2.19MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 367/2022 Deklaracji Środowiskowej II Typu (Płyty styropianowe)(1.1MB)pdfpobierz
  Deklaracja środowiskowa wyrobów budowlanych, typ III nr 233/2023(1.35MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
  Atest PZH B.BK.60111.0311.2023(0.32MB)pdfpobierz
  Informacja na temat bezpieczeństwa i obsługi styropianu (EPS)(0.55MB)pdfpobierz
  Karta techniczna GOLD fasada(0.29MB)pdfpobierz

  Dokumenty dla Systemu ociepleń Termo Organika

  Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
  Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(0.71MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-37/22: NRO (RENOVA) (0.43MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-35/22: NRO (EPS) (0.44MB)pdfpobierz
  Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2022(5.3MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych ETICS EPS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
  Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
  Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz

  MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

  Klej uniwersalny do styropianu TO-KU
  Tynk polikrzemianowy TO-TP
  Farba polikrzemianowa TO-FP
  Wróć
  DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS