MENU
AAA
GOLD fasada

GOLD fasada

 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka-mokra)
 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwar-stwowej
 • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
 • ocieplenie wieńców, nadproży
 • ocieplenie loggi balkonowych
 • izolacja cieplna ościeży okiennych
 • izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
 • izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
Termo Organika

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

GOLD fasada EPS S    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2–TR100

Są to płyty białe lub „w kropki” o podwyższonych parametrach izolacyjnych, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Właściwości płyt styropianowych GOLD fasada:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • S(2)± 2 mm/m
 • płaskość
 • P(5) 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS100≥ 100 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR100≥ 100 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,038 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE

  Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt GOLD fasada

  Grubość w mm102030405060708090100
  RD, m2K/W0,250,500,751,051,301,551,802,102,352,60
  Grubość w mm110120130140150160170180190200
  RD, m2K/W2,853,153,403,653,904,204,454,705,005,25

   Zalecenia montażowe

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2018 oraz wytycznymi zawartymi   w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków  atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (BSO, lekka-mokra), warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu. Do przyklejania płyt styropianowych GOLD fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny TO-KUB oraz siatkę TO-S145 lub TO-S170.

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

   Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i adres zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer specyfikacji technicznej (EN 13163:2012+A1:2015), kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

  Certyfikat Zgodności ITB-0851/W(2.61MB)pdfpobierz
  Znak certyfikacji - upoważnienie ITB(0.72MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-26/19: NRO (1.11MB)pdfpobierz
  Rekomendacja RTQ ITB - 1260/2018(2.63MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych GOLD fasada 005-DoP-180306(2.19MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 071/2018 Deklaracji Środowiskowej II Typu(1.14MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 081/2019 Deklaracji Środowiskowej II Typu(0.81MB)pdfpobierz
  Atest PZH BK/B/0285/01/2018(0.71MB)pdfpobierz
  Informacja na temat bezpieczeństwa i obsługi EPS(0.13MB)pdfpobierz
  Karta techniczna GOLD fasada(0.17MB)pdfpobierz

  Dokumenty dla Systemu ociepleń Termo Organika

  Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
  Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-7241/2016(0.54MB)pdfpobierz
  Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(59.76KB)PDFpobierz
  Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 13/07-ZKP-042-01(81.83KB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-26/19: NRO (1.11MB)pdfpobierz
  Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2016(3.77MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych ETICS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
  Świadectwo nr 071/2018 Deklaracji Środowiskowej II Typu(1.14MB)pdfpobierz
  Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz

  MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

  Uniwersalny klej do styropianu i siatki TO-KU
  Tynk polikrzemianowy TO-TP
  Farba polikrzemianowa TO-FP
  Wróć
  DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS