MENU
AAA
GALAXY fasada

GALAXY fasada

 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka-mokra)
 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
 • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
 • ocieplenie wieńców, nadproży
 • ocieplenie loggi balkonowych
 • izolacja cieplna ościeży okiennych
 • izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
 • wypełnienie dylatacji
Termo Organika

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

GALAXY fasada EPS S   EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Są to płyty melanżujące odcieniami srebrzysto-szarymi, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia właściwości izolacyjne płyt, dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same, przy niższych grubościach płyt. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm według indywidualnych życzeń.

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Właściwości płyt styropianowych GALAXY fasada:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • S(5)± 5 mm/m
 • płaskość
 • P(5) 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS75≥ 75 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR80≥ 80 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,033 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE

  Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt GALAXY fasada

  Grubość w mm102030405060708090100
  RD, m2K/W0,300,600,901,201,501,802,102,402,703,00
  Grubość w mm110120130140150160170180190200
  RD, m2K/W3,303,603,904,204,554,855,155,455,756,05

   Zalecenia montażowe

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2019 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do elewacji płyty należy nie-zwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. Przed przystąpieniem do montażu płyt GALAXY fasada, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty GALAXY fasada, należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (lekka-mokra) warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu. Do przyklejania płyt styropianowych GALAXY fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS lub klej uniwersalny TO-KU. Przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię powinno się uszorstnić papierem ściernym lub tarką. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatkę TO-GOLD lub TO-TERMONIUM. Przyklejone do elewacji płyty GALAXY fasada należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu.

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

   Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe GALAXY fasada są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i adres zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer specyfikacji technicznej (EN 13163:2012+A1:2015), kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

  Certyfikat Zgodności ITB-0851/W(2.67MB)pdfpobierz
  Znak certyfikacji - upoważnienie ITB(0.74MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-26/19: NRO (0.43MB)pdfpobierz
  Rekomendacja RTQ ITB - 1260/2020(1.22MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych GALAXY fasada 018-DoP-190128(4.55MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 081/2019 Deklaracji Środowiskowej II Typu(0.81MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 071/2018 Deklaracji Środowiskowej II Typu(1.14MB)pdfpobierz
  Atest PZH BK/B/0285/01/2018(0.71MB)pdfpobierz
  Różne odcienie szarości styropianu grafitowego firmy Termo Organika (0.46MB)pdfpobierz
  Informacja na temat bezpieczeństwa i obsługi styropianu (EPS)(0.55MB)pdfpobierz
  Zalecenia dotyczące montażu płyt GALAXY fasada, TERMONIUM fasada i TERMONIUM PLUS fasada(0.15MB)pdfpobierz
  Karta techniczna GALAXY fasada(0.13MB)pdfpobierz

  Dokumenty dla Systemu ociepleń Termo Organika

  Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
  Krajowa Ocena Techniczna ITB AT-15-7241/2016(0.54MB)pdfpobierz
  Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(59.76KB)PDFpobierz
  Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 13/07-ZKP-042-01(81.83KB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-28/19: NRO (RENOVA) (0.41MB)pdfpobierz
  Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-26/19: NRO (0.43MB)pdfpobierz
  Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2016(3.77MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych ETICS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
  Świadectwo nr 071/2018 Deklaracji Środowiskowej II Typu(1.14MB)pdfpobierz
  Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz

  MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

  Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
  Siatka elewacyjna Termo Organika TERMONIUM
  Wróć
  DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS