MENU
AAA
TO-BIT TERMONIUM PLUS

TO-BIT TERMONIUM PLUS

Asfaltowy grunt rozpuszczalnikowy

Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni przed nałożeniem właściwej hydroizolacji. Produkt zgodny z normą: PN-B-24620:1998 wraz ze zmianą PN-B-24620:1998/Az1:2004

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Grunt TO-BIT TERMONIUM PLUS – jest wysokojakościowym rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod masy asfaltowe.

Najważniejsze właściwości:

 • gotowy do użycia, wystarczy tylko wymieszać
 • wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na spłukanie wodą
 • wysokowydajny, zwiększa przyczepność podłoży do właściwych izolacji
 • doskonale penetruje w głąb izolowane powierzchnie
 • do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską
 • posiada dobrą przyczepność do suchych podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),
 • po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.

UWAGA: Nie dopuszczać do kontaktu ze styropianem EPS, XPS, PIR

Zastosowanie

Grunt TO-BIT TERMONIUM PLUS służy do:

 • wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych elementów budynków i budowli narażonych na bezpośrednie oddziaływanie wody.
 • wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, ścian piwnic i garaży podziemnych, ław i ścian fundamentów,
 • wykonywania izolacji podposadzkowych
 • zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
 • do wykonywania warstw gruntujących pod warstwy podkładowej papy termozgrzewalnej, samoprzylepnej, lub pod inne emulsje, masy i roztwory asfaltowe pełniące funkcję hydroizolacji

Wykonanie

Przygotowanie podłoża.

Podłoże musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Podłoże może być suche, lub lekko wilgotne (lecz wtedy wydłuży się znacznie czas wiązania). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem uzupełnić zaprawą wyrównującą.

Aplikacja.

Przed przystąpieniem do prac emulsje należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwe jest również nakładanie natryskowe.

Zalecenia wykonawcze.

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C Czas wiązania zależy od temperatury (dla temp.20°C pełne wiązanie następuje po 24h) i ruchów mas powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie stosować kontakcie z styropianem. Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Dane techniczne

Bazamieszanina asfaltów, rozpuszczalnik, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania)0,2-0,4 kg/m2 (w zależności od rodzaju podłoża )
Temperatura stosowaniaOd +5 °C do +30 °C
Czas tworzenia powłokipełne wiązanie - po ok.24 godz.
Ilość warstw1-3 w zależności od zastosowania
Metoda nakładaniapędzel, szczotka dekarska, natrysk
Gęstośćok.0,9 kg/dm3
Przechowywanieprodukt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne
Okres trwałości12 miesięcy od daty produkcji
Opakowaniapojemniki plastikowe 10L i 20 L
Liczna warstw składowania2 warstwy (bez przekładek)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 704-KDWU-230301(0.22MB)pdfpobierz
Karta techniczna TO-BIT TERMONIUM PLUS(77.38KB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TO-BIT TERMONIUM
TERMONIUM PLUS fundament
TERMONIUM fundament
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS