MENU
AAA
TO-BIT TERMONIUM

TO-BIT TERMONIUM

Grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerowo typu (PMBC)

Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa (dwuskładnikowa typu PMBC), stosowana do gruntowania podłoża, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych Produkt zgodny z normą: EN 15814:2011+A2:2014

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

TO-BIT TERMONIUM jest dwuskładnikową grubowarstwową powłoką bitumiczno - polimerową (bezrozpuszczalnikową, na bazie wody), służącą do wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych. Dodatek składnika sypkiego zapewnia szybsze schnięcie i większą odporność na ciśnienie wody wytworzonej powłoki. Produkt służy również do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu EPS, XPS i PIR. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca pow. 80% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Najważniejsze właściwości produktu:

 • emulsja o wysokiej lepkości i łatwej aplikacji
 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • wodorozcieńczalny, nie zawiera żadnych rozpuszczalników
 • bardzo wysoka przyczepność do podłoży
 • bezpieczny dla środowiska
 • nie wchodzi w reakcję ze styropianem EPS, XPS, PIR
 • po związaniu odporny na działanie czynników atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi
 • powłoka jest szczelna i plastyczna co pozwala niwelować ewentualne pęknięcia podłoża
 • posiada właściwości tiksotropowe

Zastosowanie

Grubowarstwowa powłoka asfaltowa TO-BIT TERMONIUM służy do:

 • wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych elementów budynków i budowli narażonych na bezpośrednie oddziaływanie wody.
 • wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, ścian piwnic i garaży podziemnych, ław i ścian fundamentów,
 • wykonywania izolacji podposadzkowych
 • do przyklejania płyt termoizolacyjnych TERMONIUM fundament, TERMONIUM PLUS fundament, XPS
 • wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi
 • zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
 • do wykonywania warstw gruntujących (po rozcieńczeniu z wodą) pod warstwy podkładowej papy termozgrzewalnej, samoprzylepnej, lub pod inne emulsje, masy i roztwory asfaltowe pełniące funkcję hydroizolacji
 • jako masa szpachlowa do uszczelniania pęknięć
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wykonanie

Przygotowanie podłoża.

Podłoże musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Podłoże może być suche, lub lekko wilgotne (lecz wtedy wydłuży się znacznie czas wiązania). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem uzupełnić zaprawą wyrównującą.

Aplikacja.

Przed przystąpieniem do prac emulsję należy dokładnie wymieszać. Składnik sypki wsypywać powoli jednocześnie mieszając mieszadłem szybkoobrotowym. Powierzchnie chłonne, mineralne zagruntować gruntem bitumicznym TO - BIT SILVER rozcieńczonym z wodą w stosunku od 1:1. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pacy. Przy układaniu kilku warstw, każdą smarować po wyschnięciu poprzedniej.

Zalecenia wykonawcze.

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej na poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20°C powłoka o grubości 1mm schnie maksymalnie 4 godziny). Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu, lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony.

Dane techniczne

Bazakomponent A - emulsja bitumiczno-lateksowa z dodatkami uszlachetniającymi
komponent B – mieszanina cementu z wypełniaczami mineralnymi
Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania)·         powłoka - ok. 2 – 2,5 kg/m2 w zależności od grubości nakładanej masy.
·         klejenie - ok. 2 kg/m2 (punktowo) do 2,2 kg/m2 w zależności od rodzaju i nierówności podłoża
Temperatura stosowaniamaks. 4 godziny (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%), Zależnie od grubości warstw, warunków otoczenia i podłoża czas tworzenia powłoki może wydłużyć się kilkakrotnie, pełna wytrzymałość po 3-7 dniach
Czas schnięcia (1mm warstwy mokrej)Maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%)
Ilość warstw1-3 w zależności od zastosowania
Metoda nakładaniapaca
GęstośćOk.1,05 kg/dm3
PrzechowywaniePowyżej 5°C
Okres trwałości12 miesięcy od daty produkcji
Opakowaniapojemniki plastikowe 30L
Odporność na deszczPo 4 godzinach
Deklaracja Właściwości Użytkowych 703-DoP-230301(0.22MB)pdfpobierz
Karta techniczna TO-BIT TERMONIUM(82.13KB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TO-BIT GOLD
TERMONIUM PLUS fundament
TERMONIUM fundament
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS