MENU
AAA
TO-BIT SILVER

TO-BIT SILVER

Asfaltowa emulsja bitumiczna do gruntowania

Anionowa emulsja bitumiczna, rodzaj A do gruntowania podłoży przed nałożeniem właściwej hydroizolacji. Produkt zgodny z normą: PN-B-24002:1997 wraz z późniejszymi zmianami PN-B-24002:1997/Apl:2001

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Grunt bitumiczny TO-BIT SILVER jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i impregnacyjnych. Produkt jest preparatem zwiększającym przyczepność podłoża i stanowi podkład pod masę bitumiczną TO-BIT GOLD - właściwą hydroizolację. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Najważniejsze właściwości:

 • gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać
 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • wodorozcieńczalna nie zawiera żadnych rozpuszczalników
 • wysokowydajna ,zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw
 • ze względu na małe rozmiary cząstek emulsji doskonale wnika w pory i kapilary warstw mineralnych
 • bezpieczna dla środowiska i w kontakcie ze styropianem EPS, XPS, PIR
 • posiada właściwości tiksotropowe

Zastosowanie

Grunt bitumiczny TO-BIT SILVER służy do:

 • wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych elementów budynków i budowli narażonych na bezpośrednie oddziaływanie wody.
 • wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod papy termozgrzewalne, samoprzylepne, lepiki, emulsje i masy asfaltowe
 • wklejania zbrojenia wewnętrznego (siatki i włókniny techniczne)
 • wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów
 • zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Wykonanie

Przygotowanie podłoża.

Podłoże musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Podłoże może być suche, lub lekko wilgotne (lecz wtedy wydłuży się znacznie czas wiązania). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem uzupełnić zaprawą wyrównującą.

Aplikacja.

Przed przystąpieniem do prac emulsje należy dokładnie wymieszać. Do gruntowania podłoży chłonnych, mineralnych w zależności od nasiąkliwości produkt można rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:3. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwe jest również nakładanie natryskowe.

Zalecenia wykonawcze.

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej na poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20 °C powłoka właściwa schnie maksymalnie 6 godzin). Wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza wpływa na skrócenie czasu wiązania. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania nawet kilkakrotnie. Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Dane techniczne

BazaAsfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania)0,5 - 1 kg/m2 (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
Temperatura stosowaniaOd +5 °C do +30 °C
Czas tworzenia powłoki (1mm warstwy mokrej)Maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%)
Ilość warstw1-4 w zależności od zastosowania
Metoda nakładaniaPędzel, szczotka dekarska, natrysk
GęstośćOk.1,0 kg/dm3
PrzechowywaniePowyżej 5°C
Okres trwałości12 miesięcy od daty produkcji
Opakowaniapojemniki plastikowe 10 kg, 20 kg
Liczba warstw składowania2 warstwy (bez przekładek)
Zgodność z normąPN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 701-KDWU-230301(0.22MB)pdfpobierz
Karta techniczna TO-BIT SILVER(69.97KB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TO-BIT TERMONIUM
TERMONIUM PLUS fundament
TERMONIUM fundament
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS