MENU
AAA
Zimowa piana montażowa Termo Organika

Zimowa piana montażowa Termo Organika

 • jednoskładnikowa
 • łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
 • czysta w użyciu
 • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu
 • wysoka trwałość
 • doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
 • likwiduje mostki termiczne
 • daje się szlifować i malować
 • na bazie prepolimeru poliuretanowego 
 • utwardzanie pod wpływem wilgoci
 • zawiera bezpieczny dla środowiska propelent, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi UE
 • nie zawiera rozpuszczalników i freonów
 • aplikacja do -10°C
 • niskorozprężna
Termo Organika
 • wypełnianie szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków (ETICS)
 • wypełnianie szpar wokół ram okiennych i drzwiowych.
 • izolowanie przelotów rur w murach i ścianach.
 • izolowanie wodociągów i zbiorników wodnych.
 • wypełnianie szpar wokół podłóg i listew przypodłogowych.
 • wypełnianie szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych zagłębień.
   

Dane odnoszą się do świeżej pianki w temperaturze ok. 23°C

 • Wydajność: do 42 litrów 
 • Czas tworzenia naskórka: ok. 4 min. 
 • Czas utwardzania: ok. 2 godz. 
 • Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka: poniżej 1 kg/m2 
 • Stabilność wymiarowa (kurczliwość): poniżej 5% 
 • Minimalna temperatura pracy: -10°C 
 • Maksymalna temperatura pracy: +40°C 
 • Optymalna temperatura pracy:(puszka, powierzchnia nakładania) +20°C 
 • Stabilność temperaturowa: -55°C ÷ +100°C
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,030 W/mK 
 • Przechowywanie: 18 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C

Świeża piana przylega do wszystkich powszechnie stosowanych mineralnych materiałów budowlanych, w tym do materiałów izolacyjnych takich jak: EPS, XPS, wełna mineralna, itp. Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniej-szających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, olej, smar itp.). Piana nie wykazuje przyczepności do podłoży niemineralnych takich jak: silikon, polietylen, niektóre inne tworzywa sztuczne, itp. Podłoże musi być dobrze zwilżone wodą. Piana może być stosowana w temperaturze od -10°C do +40°C. Utwardzona piana jest półsztywna i tworzy strukturę zamkniętych komórkach. Jest odporna na działanie temperatur od -55°C do +100°C i na procesy starzeniowe, z wyjątkiem promieniowania UV. Po utwardzeniu daje się ciąć, szlifować, piaskować, malować lub tynkować.

Puszka i jej zawartość przed użyciem musi mieć temperaturę od -10°C do +40°C (optymalna temperatura aplikacji: ok.: +20°C). Wstrząsnąć puszką intensywnie 15-20 razy. Również w trakcie aplikacji wstrząsać okresowo. Dobrze dokręcić załączony aplikator do puszki. Uważać, żeby nie aktywować zaworu podczas dokręcania aplikatura, ponieważ grozi to niekontrolowanym wypływem piany. Nie odkręcać aplikatora przed całkowitym opróżnieniem puszki. Przed użyciem zimne pojemniki muszą być ostrożnie ogrzewane w letniej wodzie. Nie ogrzewać pojemników do temperatury powyżej +50°C, ze względu na ryzyko wybuchu. Rozgrzane pojemniki (na przykład pozostawione w pojazdach podczas lata), muszą być schłodzone w wodzie. Podczas procesu chłodzenia można od czasu do czasu wstrząsać pojemniki w celu szybszego osiągnięcia wymaganej temperatury produktu. Do czyszczenia rurki aplikacyjnej oraz powierzchni zabrudzonych pianą należy stosować środek do czyszczenia Dow (Great Stuff Pro – czyścik do pianek poliure-tanowych). Do równomiernego i szybkiego utwardzenia się piany konieczna jest wilgoć. Nieodpowiednie nawilżenie lub przepełnienie złącza i otworów może prowadzić do niekontrolowanego rozszerzenie objętości piany.  Po otwarciu pojemnika, produkt należy zużyć w ciągu czterech tygodni. Świeża piana rozszerza się od 1,5 do 2 razy, dlatego należy uważać, aby zbytnio nie wypełnić złącza. Nadmiar świeżej piany należy natychmiast usuwać przy użyciu czyścika Dow Great Stuff Pro. Utwardzoną pianę można usuwać mechanicznie. 

Wyrób zawiera izocyjaniany, Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, co może powodować uczulenie. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Może powodować uczulenie podczas wdychania. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne/wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu.

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS
TERMONIUM PLUS fasada
Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS