MENU
AAA
Poliuretanowa piana montażowa PVC 2w1

Poliuretanowa piana montażowa PVC 2w1

 • aplikacja za pomocą aplikatora lub wężyka
 • jednoskładnikowa
 • łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
 • czysta w użyciu
 • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu (EPS), XPS, PIR i wełny mineralnej
 • wysoka trwałość
 • doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
 • likwiduje mostki termiczne
 • daje się szlifować i malować
 • na bazie prepolimeru poliuretanowego
 • utwardzanie pod wpływem wilgoci
 • zawiera bezpieczny dla środowiska propelent, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi UE
 • nie zawiera rozpuszczalników i freonów
 • niskoprężna
 • wytrzymałość na działanie temperatur od -50°C do +90°C
Termo Organika

Zastosowanie:

 • wypełnianie szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków (ETICS),
 • wypełnianie szczelin wokół ram okiennych i drzwiowych,
 • izolowanie przelotów rur w murach i ścianach,
 • izolowanie wodociągów i zbiorników wodnych,
 • wypełnianie szczelin wokół podłóg i listew przypodłogowych,
 • wypełnianie szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych zagłębień.

Dane techniczne

Wydajność: (w zależności od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza)do 45 litrów
Czas tworzenia naskórka:ok. 5-12 min.
Czas pełnego utwardzania:ok. 24 godz.
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka:poniżej 1 kg/m2
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +400C i wilgotności względnej 95%: poniżej 3%
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +700C:poniżej 4%
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:powyżej 40 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie:powyżej 100 kPa
Minimalna temperatura pracy:+5°C
Maksymalna temperatura pracy:+30°C
Optymalna temperatura pracy (puszka, powierzchnia nakładania):+20°C
Stabilność temperaturowa:-50°C ÷ +90°C
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C

Dane odnoszą się do świeżej piany.

 Przygotowanie podłoża

Świeża piana przylega do wszystkich powszechnie stosowanych mineralnych materiałów budowlanych, w tym do materiałów izolacyjnych takich jak: EPS, XPS, PIR, wełna mineralna, itp. Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, olej, smar itp.). Piana nie wykazuje przyczepności do podłoży niemineralnych takich jak: silikon, polietylen, niektóre inne tworzywa sztuczne, itp. Podłoże musi być dobrze zwilżone wodą. Piana może być stosowana w temperaturze od +5°C do +30°C. Utwardzona piana jest półsztywna i tworzy strukturę zamkniętych komórek. Jest odporna na działanie temperatur od -50°C do +90°C i na procesy starzeniowe, z wyjątkiem promieniowania UV. Po utwardzeniu daje się ciąć, szlifować, piaskować, malować lub tynkować.

 Sposób użycia

Puszka i jej zawartość przed użyciem musi mieć temperaturę od +5°C do +30°C (optymalna temperatura aplikacji: ok. +20°C). Wstrząsnąć puszką intensywnie 15-20 razy. Również w trakcie aplikacji wstrząsać okresowo. Dobrze dokręcić załączony aplikator do puszki. Uważać, żeby nie aktywować zaworu podczas dokręcania aplikatura, ponieważ grozi to niekontrolowanym wypływem piany. Nie odkręcać aplikatora przed całkowitym opróżnieniem puszki Przed użyciem zimne pojemniki muszą być ostrożnie ogrzewane w letniej wodzie. Nie ogrzewać pojemników do temperatury powyżej +50°C, ze względu na ryzyko wybuchu. Rozgrzane pojemniki (na przykład pozostawione w pojazdach podczas lata), muszą być schłodzone w wodzie. Podczas procesu chłodzenia można od czasu do czasu wstrząsać pojemniki w celu szybszego osiągnięcia wymaganej temperatury produktu. Do czyszczenia rurki aplikacyjnej oraz powierzchni zabrudzonych pianą należy stosować środek do czyszczenia (Termo Organika - Czyścik do pian poliuretanowych TO-CDA). Do równomiernego i szybkiego utwardzenia się piany konieczna jest wilgoć. Nieodpowiednie nawilżenie lub przepełnienie złącza i szczelin może prowadzić do niekontrolowanego rozszerzenie objętości piany. Po otwarciu pojemnika (tj. po dokręceniu końcówki aplikatora) produkt należy zużyć jak najszybciej, w przeciwnym razie piana będzie utwardzać się w zaworze i aplikatorze, co uniemożliwi całkowite opróżnienie puszki. Świeża piana rozszerza się od 1,5 do 2 razy, dlatego należy uważać, aby zbytnio nie wypełnić złącza (szczeliny należy wypełnić do ok. 50% ich objętości). W czasie pracy trzymać puszkę dnem do góry. Nadmiar świeżej piany należy natychmiast usuwać przy użyciu czyścika do pian poliuretanowych. Utwardzoną pianę można usuwać mechanicznie.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Wyrób zawiera izocyjaniany. Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, gdyż może powodować uczulenie. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Może powodować uczulenie podczas wdychania. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne/wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu.

 Uwaga

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta techniczna - Poliuretanowa piana montażowa 2w1(0.25MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS dach-podłoga
Czyścik do aplikatora kleju poliuretanowego
Piana montażowa
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS