MENU
AAA

Termo Zysk

Termo Organika jedynym producentem uprawnionym do "kropek" w płytach styropianowych.
Ocieplenie styropianem - aż do 63% oszczędności.
System ociepleń Termo Organika to izolacje na każdą pogodę.

Użycie styropianu Termo Organiki to gwarancja oszczędności na ogrzewaniu, nawet do 63%

W celu ustalenia możliwych do osiągnięcia oszczędności energii określono jej zużycie w budynku przed i po modernizacji, która polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu. Do porównania przyjęto dom jednorodzinny, którego szkic przedstawiono na rysunku poniżej.

Domek Przykładowy - rzuty

Powierzchnia ogrzewania: 140 m2.

Kubatura budynku: 390 m3.

Analizowany budynek nie jest podpiwniczony i ma 2 kondygnacje naziemne: parter i poddasze użytkowe. Zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura -20°C).  

1. Charakterystyka budynku (przed modernizacją)

W tabeli nr 1 przedstawiono charakterystykę przegród budowlanych budynku przed modernizacją budynku.

Tab.1

  Współczynnik przenikania
ciepła przegrody
U [W/(m2K)]
Powierzchnia
przegrody [m2]
Ściana zewnętrzna:
- cegła ceramiczna pełna 36 cm
1,48 180
Dach:
- konstrukcja drewniana
- ocieplenie styropian 5 cm (λ=0,042 W/(mK))
0,66 40
Stropodach:
- konstrukcja drewniana
- ocieplenie styropian 5 cm (λ=0,042 W/(mK))
0,62 46
Podłoga na gruncie 0,25 105
Okna wymienione 1,4 43
Drzwi zewnętrzne 2,0 10

Obliczone zużycie energii budynku w stanie istniejącym (przed modernizacją) wynosi 126,16 GJ/rok. Natomiast
zużycie gazu w stanie istniejącym to 3500,4 m3/rok (wartość opałowa gazu 36 MJ/m3).

2. Charakterystyka budynku po termomodernizacji.

Modernizacja wyżej opisanego budynku obejmuje:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem TERMONIUM PLUS fasada o grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/(mK),
  • oocieplenie dachu i stropodachu styropianem DALMATYŃCZYK dach-podłoga o grubości 10 i 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(mK) oraz dodatkowo docieplenie styropianem TERMONIUM dach-podłoga o grubości 10 cm i o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/(mK).

Charakterystykę przegród budowlanych po modernizacji budynku przedstawiono w tabeli nr 2.

Tab.2

  Współczynnik przenikania
ciepła przegrody
U [W/(m2K)]
Powierzchnia
przegrody
[m2]
Ściana zewnętrzna:
- cegła ceramiczna pełna 36 cm
- ocieplenie styropian TERMONIUM PLUS fasada 20 cm (λ=0,031 W/(mK))
0,14 180
Dach:
- konstrukcja drewniana
- ocieplenie styropian DALMATYŃCZYK dach-podłoga 10 cm (λ=0,040 W/(mK))
- ocieplenie styropian TERMONIUM dach-podłoga 10 cm (λ=0,031 W/(mK))
0,17 40
Stropodach:
- konstrukcja drewniana
- ocieplenie styropian DALMATYŃCZYK dach-podłoga 12 cm (λ=0,040 W/(mK))
- ocieplenie styropian TERMONIUM dach-podłoga10 cm (λ=0,031 W/(mK))
0,17 46
Podłoga na gruncie 0,25 105
Okna wymienione 1,4 43
Drzwi zewnętrzne 2,0 10

Zużycie energii do ogrzewania po modernizacji obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem wynosi 47,21 GJ/rok. Natomiast zużycie gazu po modernizacji to 1309,9 m3/rok (wartość opałowa gazu 36 MJ/m3).

3. Zestawienie wyników

W tabeli nr 3 przedstawiono możliwą do osiągnięcia oszczędność zużycia energii po dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu i stropu.

Tab.3

  Zużycie energii
[GJ/rok]
Zużycie gazu
[m3/rok]
Oczędność energii
po wykonaniu
modernizacji
Budynek przed modernizacją 126,16 3500,4 63%
Budynek po modernizacji 47,21 1309,9

Po wykonaniu prac modernizacyjnych w budynku przy powyższych założeniach roczna oszczędność energii na ogrzewanie wyniesie nawet 63%.

DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS