MENU
AAA

Najczęściej zadawane pytania - chemia budowlana

{kategoria:FAQ/Chemia}
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.

Co jest powodem wystąpienia mikropęknięć na całej powierzchni warstwy zbrojonej lub tynku?

Występowanie mikropęknięć może być spowodowane kilkoma czynnikami związanymi z reguły z aplikacją. Mikropęknięcia mogą się pojawić gdy tynk jest nakładany i wysycha w zbyt wysokiej temperaturze, w której następuje gwałtowne odparowanie wody z wykonywanej warstwy zbrojonej lub tynku. Częstym powodem jest również dodanie zbyt dużej ilości wody zarobowej (to dotyczy przede wszystkim warstwy zbrojonej).

Co jest powodem występowania białych plam na powierzchni tynków akrylowych, dekoracyjnych oraz farb akrylowych?

Powodem występowania przebarwień może być aplikacja tynku przy zbyt dużej wilgotności podłoża, lub brak izolacji poziomej fundamentów (dotyczy cokołów). Przebarwienia na tynkach mogą się pojawić również w miejscach gdzie tynk został zbyt mocno „przetarty”.

Czy do przyklejenia płyt XPS klejem poliuretanowym też należy dać taką samą ilość kleju jak przy styropianie czy można dać go mniej, bo jest to tylko klejenie na czas montażu?

Kleju w każdym przypadku należy stosować tyle samo. W przypadku izolacji fundamentów, kołków nie wolno stosować, ze względu na izolację obwodową, którą w ten sposób uszkadza się. Poza tym zaizolowane fundamenty są przykrywane ziemią, co wystarczająco dobrze gwarantuje przyleganie płyt do ściany.

Czy grunt sczepny można używać pod tynk polikrzemianowy?

Czy grunt uniwersalny można stosować również pod tynk?

Można, ale warto pamiętać, że stosowanie gruntu sczepnego jest korzystniejsze, ponieważ ułatwia uzyskanie właściwej struktury. Grunt sczepny zawiera bardzo drobne kruszywo, dzięki czemu malowana nim powierzchnia jest bardziej szorstka, co ułatwia otrzymanie struktury.

Czy klejem poliuretanowym można uzupełniać szczeliny między styropianem? Jakie są parametry izolacyjne takiego kleju/lepsze czy gorsze od samego styropianu?

Przede wszystkim styropian należy przyklejać w taki sposób, żeby nie powstawały szczeliny pomiędzy płytami. Jeżeli jednak już tak się zdarzy to większe szczeliny należy wypełnić klinami ze styropianu. Mniejsze można uzupełnić klejem poliuretanowym lub – jeszcze lepiej – pianką poliuretanową. Szczelin nie wolno wypełniać cementową zaprawą klejącą, ponieważ w tych miejscach powstaną mostki termiczne. Parametry izolacyjne kleju poliuretanowego Termo Organika TO-KPS są zbliżone do styropianu.

Czy można umyć elewację po kilku latach?

Tak. Tynki Termo Organiki można myć myjkami ciśnieniowymi.

Czy stosując biały klej uniwersalny można pominąć gruntowanie w przypadku innych tynków niż mineralno-polimerowy?

Nie można. Gruntowanie (gruntem sczepnym) przed nałożeniem tynków jest zawsze wskazane. Rola gruntowania:
  • "Odcięcie” od podłoża o wysokim pH (warstwa zbrojona).
  • Wyrównanie koloru (grunty podbarwiane).
  • Łatwiejsze uzyskanie prawidłowej struktury.
  • Brak odspajania tynku w czasie wysokich temperatur.

Dlaczego nasz klej na słońcu wysycha szybciej niż inne?

Szybkość wysychania klejów, podobnie jak i innych zapraw (nie tylko cementowych) zależy od bardzo wielu czynników, m.in.: receptura, proporcje mieszania z wodą, warunki wykonywania prac i warunki wysychania (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, itp.), Z reguły wyższa temperatura, mniejsza wilgotność, duże nasłonecznienie skracają czas wysychania. Niższa temperatura i duża wilgotność mogą go wydłużyć nawet kilkukrotnie. Po to, żeby stwierdzić, czy nasz klej wysycha szybciej czy wolniej należałoby porównać go z innym klejem w identycznych warunkach. Warto też pamiętać, że trudno jednoznacznie powiedzieć, czy szybsze/wolniejsze wysychanie jest wadą/zaletą. Jednym wykonawcom odpowiadają takie cechy a innym inne. Trudno jest zadowolić wszystkich.

Dlaczego zalecane jest kołkowanie styropianu w przypadku stosowania kleju poliuretanowego?

Kleje poliuretanowe są stosowane stosunkowo od niedawna. Ciągle brakuje w pełni wiarygodnych metod weryfikacji właściwości (w tym przyczepności). Z tego powodu jednostki udzielające aprobat technicznych (dotyczy to również jednostek poza Polską) nie godzą się na stosowanie klejów poliuretanowych bez dodatkowego kołkowania.

Ile jest środka algo i grzybobójczego w tynkach i kiedy zaczną porastać glonami?

Receptury Termo Organiki stanowią tajemnicę handlową i takie informacje nie mogą być udzielane. Ilość dodatków zapewnia, że tynk nie powinien porastać, nawet przez kilka – kilkanaście lat. Na terenach bardzo wilgotnych, podmokłych takie zjawisko może jednak wystąpić szybciej. Dodatki algo i grzybobójcze z czasem zanikają zatem odporność tynków na porastanie maleje, co nie oznacza, że ten problem kiedykolwiek wystąpi na wykonanej elewacji.

Jak ocieplić dom? Dlaczego nie należy łączyć ze sobą różnych systemów?

Przede wszystkim dlatego, że poszczególne elementy danego systemu współpracują najlepiej w tym właśnie systemie. Zostały przebadane przez jednostkę wydającą aprobatę techniczną. Można więc mieć pewność, że nie będzie w przyszłości problemów z takim systemem. Suma niekorzystnych, nakładających się czynników w przypadku wykonywania ociepleń z elementów pochodzących od rożnych systemodawców może w skrajnym przypadku doprowadzić do katastrofy budowlanej polegającej na spadnięciu wykonanego ocieplenia z elewacji. Są jeszcze inne argumenty, np. z reguły w przypadku wykonywania ociepleń z zastosowaniem jednego systemu inwestor może uzyskać gwarancję.

Jak zabezpieczać elewację przed grzybami i porostami?

Tynki i farby Termo Organiki są odporne na agresję mikrobiologiczną. Nie oznacza to, że w szczególnie niekorzystnych warunkach otoczenia elewacja nie będzie zaatakowana. Takie skrajnie niekorzystne warunki to np. tereny podmokłe, czasami elewacje północne. W takim przypadku można dodać do tynków lub farb więcej (standardowo znajduje się on w naszych tynkach i farbach) specjalnego dodatku, wzmacniającego odporność elewacji na agresję.

Jaka jest przyczyna występowania równomiernie rozmieszczonych, okrągłych plam na elewacji tzw. „efektu biedronki”?

Niewłaściwy montaż łączników mechanicznych, ich zbyt głębokie osadzenie w warstwie styropianu. Łby łączników powinny być zlicowane z powierzchnią styropianu.

Jaki jest koszt docieplenia?

Koszt docieplenia/ocieplenia wynika wprost z kosztów użytych materiałów i kosztów robocizny. Dlatego całkowity koszt w różnych rejonach kraju będzie różny.

Jaki jest prawidłowy sposób przyklejania styropianu klejami cementowymi i poliuretanowymi?

Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu TO-KS lub klej uniwersalny TO-KU należy nałożyć cienką warstwą na płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm (rys. a). W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (rys. b). W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 40% płyty. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy (przesuniecie powinno wynosić co najmniej 15 cm). Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt.

W przypadku stosowania do przyklejania płyt styropianowych kleju poliuretanowego TO-KPS należy go nakładać np. tak, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Czas wiązania kleju poliuretanowego TO-KPS jest bardzo krótki (max.5 minut), dodatkowo skraca się on w przypadku dużej wilgotności powietrza i podłoża. Dzięki temu możliwy jest szybki postęp kolejnych prac. Ewentualne kołkowanie (jeśli jest przewidziane w projekcie), szlifowanie płyt oraz wykonywanie warstwy zbrojonej siatką, należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia styropianu.

Jaki rodzaj tynku jest najlepszy?

To zależy od bardzo wielu czynników, m.in.: na jakim budynku tynk będzie nakładany (dom jednorodzinny, kamienica wielorodzinna, budynek użyteczności publicznej, budynek przemysłowy, itp.), w jakim regionie kraju (chodzi o obecność w powietrzu pyłów, zanieczyszczeń, mikroorganizmów, itp.), umiejętności wykonawcy (jedne tynki nakłada się łatwiej, inne trudniej), możliwości finansowych inwestora, poczucia estetyki, itd.

Jaki tynk będzie najlepszy na budynki inwentarskie do środka a jaki na zewnątrz?

Wszystkie tynki Termo Organiki można stosować na zewnątrz budynków. Do stosowania wewnątrz nadaje się tylko tynk mineralny Termo Organika TO-TM.

Jakie dokumenty uprawniają do sprzedaży systemu poza granice kraju do krajów UE i jakie poza UE?

W przypadku systemów ociepleń „paszportem” umożliwiającym sprzedaż wyrobów na terenie UE jest oznakowanie CE. Producent może oznakować swój system znakiem CE po spełnieniu wymagań zawartych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej, którą w tym przypadku jest Europejska Aprobata Techniczna. Trzeba jednak pamiętać, że w poszczególnych krajach mogą występować wymagania dodatkowe, które trzeba spełnić aby dany wyrób/system mógł być zastosowany. Wymagania te dotyczą np. bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, zużycia energii, itp. Kraje spoza UE mogą stosować przepisy UE (np. Norwegia, Szwajcaria), ale z reguły mają własne wymagania.

Kiedy należy stosować zabarwiony grunt sczepny?

W przypadku stosowania intensywnych barw tynków również grunt sczepny należy zabarwić. Grunt barwi się w tym samym lub zbliżonym kolorze co tynk ale w jaśniejszej tonacji.

Konkurencja daje gwarancję na 3 lata, a czasami na 5 lat. Dlaczego Termo Organika na materiały daje gwarancję tylko na 1 rok?

Gwarancja udzielana na 3 lub 5 lat (a czasem nawet dłużej) dotyczy właściwego funkcjonowania całego systemu po jego zamontowaniu. Z reguły jest ona udzielana pod ściśle określonymi warunkami, np. musi być zastosowany komplet materiałów od jednego systemodawcy, ocieplenie musi być wykonane przez zaakceptowanego (autoryzowanego) przez systemodawcę wykonawcę. Termo Organika jest również gotowa udzielać takich gwarancji pod warunkiem podpisania przez inwestora umowy gwarancyjnej, w której te warunki są określone. Gwarancja na same materiały jest z reguły udzielana na okres 1-2 lata. Żaden z producentów nie udziela gwarancji na materiały na okres dłuższy.

Który tynk najlepiej nadaje się do częstego mycia myjką ciśnieniową z użyciem środków czyszczących i jakich środków najlepiej używać?

Każdy tynk Termo Organika można myć myjkami ciśnieniowymi. Najlepiej częste mycie znoszą tynki akrylowe, silikonowe i polikrzemianowe. Przed rozpoczęciem mycia elewacji dobrze jest przeprowadzić próbę mycia w mniej eksponowanym miejscu w celu sprawdzenia/wyregulowania ciśnienia myjki i skuteczności środka myjącego. Obecnie na rynku działają profesjonalne firmy zajmujące się myciem elewacji, które dysponują odpowiednim sprzętem oraz biodegradowalnymi środkami myjącymi.

Który tynk najlepiej trzyma kolory (nie płowieje)?

Generalnie najbardziej odporne na blaknięcie są barwy jasne, pastelowe. Ciemne kolory będą z czasem płowieć.

Po co kupować drogi tynk silikonowy jeśli najtrwalszy jest tynk mineralny?

Tynk silikonowy i mineralny są produktami o zupełnie innej charakterystyce. Tynk mineralny może być nakładany tylko na podłoża mineralne a tynk silikonowy na bazie spoiw organicznych również na nie-mineralne. Właściwości mechaniczne i „elastyczność” tynki silikonowego są dużo wyższe niż tynku mineralnego. Oba rodzaje tynków mają dobrą paro przepuszczalność, jednak tynk silikonowy jest o wiele bardziej wodoodporny. Tynki silikonowe Termo Organika TO-TS zawierają dodatki hydrofobowe i olejofobowe dzięki którym są odporne zarówno na działanie wody jak i substancji oleistych, co w praktyce oznacza, że się mniej brudzą i mają lepszą zdolność do „samoczyszczenia”.

Z którego tynku najłatwiej usunąć grafitti?

Grafitti jest trudne do usunięcia z każdego tynku (lub innej powierzchni), a szczególnie z tynku o rozwiniętej fakturze powierzchni. Grafitti w miarę łatwo można usunąć z powierzchni, które wcześniej były zabezpieczone specjalną farbą na bazie wosków, tzw. farbą „antygrafitti”. W trakcie mycia takiej elewacji grafitti zostaje usunięte, a wraz z nim również „antygrafitti”. Jeżeli dana elewacja ma być nadal odporna na graffiti to po umyciu trzeba ją ponownie pomalować farbą „antygrafitti”.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS