MENU
AAA

Wyniki kontroli nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany weryfikuje produkty budowlane, w tym styropian

Data publikacji: 2024-01-18

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wraz z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego (WINB) kontynuują kontrolę jakości wyrobów budowlanych, zlecając kilkaset badań deklarowanych parametrów technicznych różnych produktów budowlanych rocznie. Wyniki tych badań są wciąż mocno niezadawalające. Znacząca część zbadanych próbek posiada zaniżone parametry, niezgodne z wartościami deklarowanymi w deklaracjach zgodności (oraz na opakowaniu czy karcie produktu).

O wadliwych wyrobach budowlanych i niespełnianiu przez nie zadeklarowanych właściwości alarmowały media już w 2016 roku. Według prasowych publikacji duża liczba produktów budowlanych, sprawdzanych w 2015 roku, uzyskała negatywne wyniki badań. W kolejnych latach niewiele się zmieniło, co można sprawdzić wchodząc na stronę www.gunb.gov.pl , na której począwszy od 2016 roku są publikowane wyniki badań jakościowych materiałów budowlanych.

Rezultaty kontroli deklarowanych parametrów technicznych są publikowane na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki

Zarówno w poprzednich latach, jak i obecnie bardzo często kontrolowanymi wyrobami są płyty styropianowe i również do nich kontrolerzy mają bardzo dużo zastrzeżeń. W związku z tym otrzymujemy wiele pytań - czy wyroby Termo Organiki także były poddane tym badaniom.

Uprzejmie informujemy, że zarówno w 2023 roku, jak i w poprzednich latach nasze płyty styropianowe przechodziły kontrole GUNB i uzyskiwały wyniki potwierdzające spełnianie zadeklarowanych parametrów.

Parametry techniczne naszych produktów styropianowych były wielokrotnie sprawdzane / badane przez nadzór, zawsze z wynikiem pozytywnym. Potwierdza to wieloletnią politykę jakościową Termo Organiki, która przykłada dużą wagę do jakości swoich wyrobów.

Poniżej zamieszczamy dokumenty z tych kontroli. Dane innych przedsiębiorców oraz osób uczestniczących w badaniach zostały zanonimizowane.

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2023 r.
pdf WINB Kielce - sprawozdanie z badań Nr 261/T/2023
pdf GUNB - sprawozdanie z badań Nr 87/T/2023
pdf GUNB - sprawozdanie z badań Nr 88/T/2023

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2022 r.
pdf WINB Lublin- sprawozdanie z badań Nr 312/T/2022
pdf WINB Lublin- sprawozdanie z badań Nr 311/T/2022

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2021 r.
pdf WINB Kraków - sprawozdanie z badań Nr 361/T/2021
pdf WINB Wrocław - sprawozdanie z badań Nr 128/T/2021

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2018 r.
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 341/T/2018
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 231/T/2018
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 216/T/2018
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 218/T/2018
pdf WINB Kielce - sprawozdanie z badań Nr 7/2018 oraz 812/18
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 123/T/2018
pdf WINB Kielce - sprawozdanie z badań Nr 77/T/2018

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2017 r.
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 372/T/2017

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2016 r.

pdf WINBKraków - informacja o kontroli
pdf WINB Kraków - Sprawozdanie z badań

pdf WINB Lublin - informacja o kontroli
pdf WINB Lublin - Sprawozdanie z badań 1
pdf WINB Lublin - Sprawozdanie z badań 2

pdf WINB Szczecin - informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin - Sprawozdanie z badań 333/T/2016
pdf WINB Szczecin - Sprawozdanie z badań 334/T/2016

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2015 r.

pdf WINB Rzeszów informacja o kontroli
pdf WINB Rzeszów Raport nr: 463/T/2015
pdf GUNB Warszawa Raport nr: LFS05-01982/15/Z00NF
pdf GUNB Warszawa Raport nr: LK03-01982/15/Z00NF


Wyniki badań produktów Termo Organiki - lata poprzednie.

pdf WINB Poznań informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin Raport nr: LK00-1548/11/Z00NK
pdf WINB Szczecin Raport nr: LFS00-1548/11/Z00NK

DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS