MENU
AAA

Prawo do kropek

Trwa batalia o styropianowe kropki

Chociaż sąd dwukrotnie potwierdził wyłączne prawa Termo Organiki do kropkowanego styropianu i zakazał jego sprzedaży dwóm firmom produkującym styropian, nadal znajdują się producenci podrabiający markowy produkt. Trzeba zaznaczyć, że są producenci styropianu szanujący prawa Termo Organiki do „kropek”.

kropkiStyropian oznaczony charakterystycznymi kropkami, równomiernie rozłożonymi na powierzchni płyt, został wprowadzony do produkcji w 2004 roku i od ponad dekady kojarzony jest z jednym producentem: spółką Termo Organika. Prawa do takiego styropianu w kropki są zastrzeżone, tak w polskim Urzędzie Patentowym, jak i w urzędzie europejskim (OHIM), zatem podlegają ochronie prawnej. Produkt stał się hitem sprzedażowym, a kropki wyróżnikiem wysokiej jakości. To dlatego wypromowany przez Termo Organikę produkt stał się przedmiotem podróbek.

Termo Organika, w związku z naruszaniem na polskim rynku praw do „kropkowanego” styropianu, została zmuszona do ich obrony w sądzie. Firma broni swoich praw nie tylko we własnym interesie, ale przede wszystkim w interesie swoich klientów. Klient powinien mieć pewność, że kupując styropian w kropki otrzymuje produkt o jakości gwarantowanej przez Termo Organikę. Kropkowany styropian Termo Organiki jest poddawany stałym, niezależnym badaniom w ramach nadzoru nad rekomendacjami RTQ Instytutu Techniki Budowlanej oraz posiada certyfikat zgodności wystawiony przez tenże Instytut. Styropiany Termo Organiki, nieustannie od blisko 10 lat, poddawane są laboratoryjnemu sprawdzaniu na zgodność parametrów z deklaracjami.

W 2014 roku zapadł pierwszy prawomocny wyrok zakazujący jednemu z dużych producentów podrabiania „kropkowanego” styropianu Termo Organiki.

W dniu 1 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym nakazał kolejnemu producentowi styropianu zaniechania korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z płyt styropianowych „w kropki" oraz wycofanie z obrotu izolacyjnych płyt styropianowych „w kropki", w tym ze sprzedaży prowadzonej przez kontrahentów, lub inne osoby działające na rachunek, lub w imieniu tej spółki, oraz zniszczenie wyprodukowanych partii takich płyt, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu. Sąd Okręgowy nakazał również tej Spółce złożenie w ogólnopolskiej prasie oświadczenia z przeprosinami. Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.

Termo Organika konsekwentnie będzie zwalczać podrabiane styropiany w „kropki” i - jeśli to będzie konieczne - podejmować nowe postępowania sądowe. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem byłoby unikanie procesów.

Okazuje się, że są na rynku producenci, którzy szanują własność intelektualną. Przykładem na to są podpisane porozumienia pomiędzy Termo Organiką, a producentami płyt styropianowych, w ramach których zobowiązali się oni do nieoferowania na rynku zastrzeżonego dla Termo Organiki styropianu w „kropki”.

kropki
pdf Komunikat w sprawie wygrania sporu o styropian w kropki
pdf Wyrok Sądu Apelacyjnego VIII 2014 r.
pdf Publikacja oświadczenia o naruszeniu praw do kropek VIII 2014 r.
pdf Komunikat wraz z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego VIII 2014 r. oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego I 2014 r.

DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS