MENU
AAA

GUNB po raz 22 potwierdza jakość produktów lidera rynku

GUNB po raz 22 potwierdza jakość produktów lidera rynku

2023-04-06

100% styropianu w styropianie!

Termo Organika - największy producent styropianu jako jedyny w kraju przeszedł pozytywnie (100%!) wszystkie 22 kontrole parametrów swoich produktów, przeprowadzone przez państwowy nadzór budowlany - Główny Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego (WINB).

Termo Organika to przykład solidnego i uczciwego producenta, który zawsze dostarcza na rynek materiały o najwyższych parametrach.

Jakość materiałów budowlanych to kluczowy element każdej budowy czy remontu. Między innymi dlatego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) z podległymi mu inspektoratami prowadzi stałe kontrole jakości, przede wszystkim zadeklarowanych parametrów technicznych produktów budowlanych.

Selekcja jakości materiałów budowlanych

Wszystkie kontrole produktów Termo Organiki, m.in. najważniejszych parametrów styropianów takich jak: współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda), opór cieplny (R), wytrzymałość na ściskanie (CS), rozrywanie (TR) i zginanie (BS) miały zawsze wynik pozytywny, czyli potwierdziły spełnienie przez producenta zadeklarowanych parametrów. Wyniki kontroli produktów innych marek niestety wciąż są niezadawalające, co można łatwo zweryfikować na stronie GUNB. Część zbadanych materiałów, w tym styropianów, posiada parametry niezgodne z wartościami, które producent gwarantuje w deklaracjach zgodności oraz na opakowaniu czy w karcie produktu. Termo Organika na tym tle wypada znakomicie i jest wyjątkiem nie tylko wśród producentów styropianu.

Specjaliści fizyki budowlanej i architekci przypominają, że materiały budowlane o obniżonych parametrach nie gwarantują odpowiedniej jakości robót budowlanych. W przypadku termomodernizacji narażają inwestora na straty liczone w tysiącach złotych. Styropiany o gorszych niż deklarowane parametrach nie zapewnią założeń projektowych, czyli tak pożądanej oszczędności energii wykorzystywanej do ogrzewania, komfortu cieplnego i zdrowego mikroklimatu wnętrz domu. Eksperci radzą, by przed zakupem produktów budowlanych, a styropianów w szczególności, dokonać weryfikacji produktów oraz solidności producentów na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:https://www.gunb.gov.pl

GUNB już 22 razy potwierdził spełnienie deklarownych wysokich parametrów styropianów Termo Organiki 100% pozytywnych wyników

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS