MENU
AAA

Dokumenty formalne

Europejska ocena techniczna ETA 16/0869 (TO-DECOR)(0.84MB)PDFpobierz
Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0063 (PIR)(0.5MB)PDFpobierz
Europejska Ocena Techniczna ETA-20/1277(2.68MB)pdfpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ICIMB-KOT-2022/0151 (PGP-W1)(1.57MB)pdfpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ICIMB-KOT-2022/0152 (PGP-W2/W3/W4/W5)(0.48MB)pdfpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/1765_1 RENOVA(0.67MB)pdfpobierz
Zulasung Z-33.41-1542.(0.45MB)PDFpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-04(0.65MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(0.71MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-08 (PIR)(0.71MB)pdfpobierz
Certyfikat zgodności ZKP 1487-CPR-042-09 (0.7MB)pdfpobierz
Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 008-UWB-232 (PGP-W2-W5)(0.1MB)pdfpobierz
Krajowy certyfikat zgodności ZKP 008-UWB-222 RENOVA(92.89KB)pdfpobierz
Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 008-UWB-215 (PGP-W1)(0.1MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień KG-14/21/N(0.27MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień nr KG-58-16_N (ETICS WM)(14.02MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień nr SG-22/17/N: B-s1,d0 (5.85MB)PDFpobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień nr SG-23/17/N: B-s1,d0 (0.31MB)PDFpobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień nr SG/110/15/N: B-s1,d0(2.77MB)PDFpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-165/22/N(0.38MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-35/22: NRO (EPS) (0.44MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-37/22: NRO (RENOVA) (0.43MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr SG-14/17: NRO(0.27MB)PDFpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr SG-15/17: NRO (PIR)(4.24MB)PDFpobierz
Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej KG-36/22 (TERMONIUM)(0.26MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-31/22 (MW)(0.3MB)pdfpobierz
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2022(5.3MB)pdfpobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 120/2018(0.86MB)pdfpobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 30/2020-2018/0531-2(1.21MB)pdfpobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 6/2021-2021-0145-1(0.78MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 293/2022 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń TERMONIUM Termo Organika)(1.16MB)pdfpobierz
Agrément Technique ATG avec Certification(0.66MB)pdfpobierz
Atest PZH B-BK-60211-0158/20(0.59MB)pdfpobierz
Atest PZH B-BK-60211-0159/20(0.29MB)pdfpobierz
Atest PZH B.BK.60111.0056.2023(0.34MB)pdfpobierz
Atest PZH B.BK.60111.0057.2023(0.35MB)pdfpobierz
Atest PZH B.BK.60111.0251.2023(0.34MB)pdfpobierz
Atest PZH BK/B/0133/01/2019(1.49MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Decyzja URPL - pozwolenie na obrót produktem(1.06MB)pdfpobierz
Ogólne Warunki Sprzedaży(0.45MB)pdfpobierz
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS