MENU
AAA

Wygrany proces w sprawie kropek

Wygrany proces w sprawie kropek

2015-05-18
Termo Organika sp. z o.o. jest wyłącznie uprawniona do produkowania i wprowadzania do obrotu styropianu w kropki. Spór sądowy o naruszenie uprawnień do styropianu w kropki został prawomocnie rozstrzygnięty na korzyść Termo Organika sp. z o.o. Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnym wyrokiem z dnia 12.08.2014 oddalił apelację Austrotherm sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.01.2014 nakazującego Austrotherm sp. z o.o. zaniechania oznaczania jej styropianów kropkami oraz złożenie przeprosin w prasie i na stronie internetowej. Pełna treść wyroków dostępna jest tutaj.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS