MENU
AAA

Komunikat jakościowy

Nadzór budowlany weryfikuje produkty budowlane

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji opartych na komunikatach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) o wadliwych wyrobach budowlanych i niespełnianiu przez nie zadeklarowanych właściwości. Zgodnie z tymi publikacjami duża liczba produktów budowlanych, sprawdzanych w 2015 roku, uzyskała negatywne wyniki badań. Na stronie internetowej GUNB pojawiły się również pierwsze wyniki kontroli wykonanych już w 2016 r. Z rynku otrzymujemy sporo pytań, czy wyroby Termo Organiki także były poddane tym badaniom.

Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym roku nasze wyroby styropianowe były badane przez organy nadzoru budowlanego i uzyskały wyniki potwierdzające spełnianie zadeklarowanych parametrów. Warto zauważyć, że rezultaty badań produktów Termo Organiki, przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego we wcześniejszych latach, również były pozytywne.

Poniżej zamieszczamy dokumenty z tych kontroli. Otrzymaliśmy je w drodze procedury dostępu do informacji publicznej, tym niemniej dane innych przedsiębiorców oraz osób uczestniczących w badaniach zostały zanonimizowane.

Termo Organika informuje również, że jej produkty były badane przez zagraniczne laboratoria w trybie nadzoru, między innymi w Niemczech, Czechach i na Litwie, a także na zlecenie organizacji skupiających konkurentów Termo Organki i uzyskiwały wyniki pozytywne.

Termo Organika zawsze przywiązywała szczególną wagę do jakości swoich wyrobów. Z tego powodu Spółka wdrożyła w swoich zakładach system nadzoru i kontroli zwany „piramidą” jakości TOQ - Termo Organika Quality.

Elementami tego systemu są m.in. Certyfikat nr: ITB-0851/W potwierdzający zgodność Zakładowej Kontroli Produkcji z normą europejską oraz Rekomendacje Techniczne i Jakości RTQ 1260 i 1261 poświadczające, że rzeczywiste parametry produktów Termo Organiki odpowiadają zadeklarowanym wartościom. Wszystkie te dokumenty zostały wydane przez uznany i notyfikowany przy Unii Europejskiej Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie. Warto podkreślić, że ITB wykonuje cykliczne badania sprawdzające parametry produktów Termo Organiki, na próbkach pozyskiwanych bezpośrednio na rynku materiałów budowlanych. Wyroby styropianowe Termo Organiki posiadają RTQ i Certyfikat już od wielu lat, spełniając wygórowane wymogi stawiane przez ITB przy uzyskiwaniu, jak i utrzymywaniu tych dokumentów.

Termo Organika będzie kontynuować swoją strategię budowania wartości dla klienta, a polityka wysokiej jakości była, jest i będzie jednym z jej wyróżników.

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2018 r.
pdf WINB Kielce - sprawozdanie z badań Nr 77/T/2018

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2017 r.
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 372/T/2017

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2016 r.

pdf WINBKraków - informacja o kontroli
pdf WINB Kraków - Sprawozdanie z badań

pdf WINB Lublin - informacja o kontroli
pdf WINB Lublin - Sprawozdanie z badań 1
pdf WINB Lublin - Sprawozdanie z badań 2

pdf WINB Szczecin - informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin - Sprawozdanie z badań 333/T/2016
pdf WINB Szczecin - Sprawozdanie z badań 334/T/2016

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2015 r.

pdf WINB Rzeszów informacja o kontroli
pdf WINB Rzeszów Raport nr: 463/T/2015
pdf GUNB Warszawa Raport nr: LFS05-01982/15/Z00NF
pdf GUNB Warszawa Raport nr: LK03-01982/15/Z00NF


Wyniki badań produktów Termo Organiki - lata poprzednie.

pdf WINB Poznań informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin Raport nr: LK00-1548/11/Z00NK
pdf WINB Szczecin Raport nr: LFS00-1548/11/Z00NK

Dokumenty z kontroli otrzymaliśmy w drodze procedury dostępu do informacji publicznej, dane innych przedsiębiorców oraz osób uczestniczących w badaniach zostały zanonimizowane.