MENU
AAA

Wyniki kontroli nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany weryfikuje produkty budowlane

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wraz z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego (WINB) kontynuują kontrolę jakości wyrobów budowlanych, zlecając kilkaset badań różnych produktów budowlanych rocznie. Wyniki tych badań są wciąż mocno niezadowalające. Znacząca część zbadanych próbek posiada zaniżone parametry, niezgodne z wartościami deklarowanymi w deklaracjach zgodności (oraz na opakowaniu czy karcie produktu).

O wadliwych wyrobach budowlanych i niespełnianiu przez nie zadeklarowanych właściwości alarmowały media już w 2016 roku. Według prasowych publikacji duża liczba produktów budowlanych, sprawdzanych w 2015 roku, uzyskała negatywne wyniki badań. W kolejnych latach niewiele się zmieniło.

Wyniki kontroli są publikowane na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod następującymi adresami:

Zarówno w poprzednich latach, jak i obecnie bardzo często kontrolowanymi wyrobami są płyty styropianowe i również do nich kontrolerzy mają bardzo dużo zastrzeżeń. W związku z tym otrzymujemy wiele pytań - czy wyroby Termo Organiki także były poddane tym badaniom.

Uprzejmie informujemy, że zarówno w 2018 roku, jak i w poprzednich latach nasze płyty styropianowe przechodziły kontrole GUNB i uzyskiwały wyniki potwierdzające spełnianie zadeklarowanych parametrów.

Poniżej zamieszczamy dokumenty z tych kontroli. Dane innych przedsiębiorców oraz osób uczestniczących w badaniach zostały zanonimizowane.

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2018 r.
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 231/T/2018
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 216/T/2018
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 218/T/2018
pdf WINB Kielce - sprawozdanie z badań Nr 7/2018 oraz 812/18
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 123/T/2018
pdf WINB Kielce - sprawozdanie z badań Nr 77/T/2018

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2017 r.
pdf WINB Szczecin - sprawozdanie z badań Nr 372/T/2017

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2016 r.

pdf WINBKraków - informacja o kontroli
pdf WINB Kraków - Sprawozdanie z badań

pdf WINB Lublin - informacja o kontroli
pdf WINB Lublin - Sprawozdanie z badań 1
pdf WINB Lublin - Sprawozdanie z badań 2

pdf WINB Szczecin - informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin - Sprawozdanie z badań 333/T/2016
pdf WINB Szczecin - Sprawozdanie z badań 334/T/2016

Wyniki badań produktów Termo Organiki - 2015 r.

pdf WINB Rzeszów informacja o kontroli
pdf WINB Rzeszów Raport nr: 463/T/2015
pdf GUNB Warszawa Raport nr: LFS05-01982/15/Z00NF
pdf GUNB Warszawa Raport nr: LK03-01982/15/Z00NF


Wyniki badań produktów Termo Organiki - lata poprzednie.

pdf WINB Poznań informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin informacja o kontroli
pdf WINB Szczecin Raport nr: LK00-1548/11/Z00NK
pdf WINB Szczecin Raport nr: LFS00-1548/11/Z00NK