MENU
AAA

Jakie oznaczenia powinien mieć bezpieczny dla zdrowia i dobry jakościowo styropian?

Styropian produkowany według obowiązującej nowej europejskiej normy EN 13163:2012, jest we wszystkich odmianach w pełni bezpieczny dla zdrowia użytkowników budynków i co istotne dla ludzi wykonujących prace izolacyjne. Styropian nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla organizmu skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych środków ochrony osobistej. Styropian jest oznaczany znakiem CE, który pozwala na dopuszczenie go na rynek europejski. Producenci, którzy dbają o jakość swoich produktów, posiadają dokumenty uwierzytelniające w postaci Certyfikatu Zgodności z normą europejską, oraz bardzo prestiżową Rekomendacją Techniczną i Jakości wydane przez notyfikowane w unii europejskiej jednostki badawcze. W Polsce jest to Instytut Techniki Budowlanej. Styropiany wytwarzane przez firmę Termo Organika posiadają także bardzo ważny dokument potwierdzający bezpieczeństwo styropianu stosowanego w budownictwie, którym jest Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS