MENU
AAA

Jakie dokumenty uprawniają do sprzedaży systemu poza granice kraju do krajów UE i jakie poza UE?

W przypadku systemów ociepleń „paszportem” umożliwiającym sprzedaż wyrobów na terenie UE jest oznakowanie CE. Producent może oznakować swój system znakiem CE po spełnieniu wymagań zawartych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej, którą w tym przypadku jest Europejska Aprobata Techniczna. Trzeba jednak pamiętać, że w poszczególnych krajach mogą występować wymagania dodatkowe, które trzeba spełnić aby dany wyrób/system mógł być zastosowany. Wymagania te dotyczą np. bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, zużycia energii, itp. Kraje spoza UE mogą stosować przepisy UE (np. Norwegia, Szwajcaria), ale z reguły mają własne wymagania.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS