MENU
AAA

Dlaczego zalecane jest kołkowanie styropianu w przypadku stosowania kleju poliuretanowego?

Kleje poliuretanowe są stosowane stosunkowo od niedawna. Ciągle brakuje w pełni wiarygodnych metod weryfikacji właściwości (w tym przyczepności). Z tego powodu jednostki udzielające aprobat technicznych (dotyczy to również jednostek poza Polską) nie godzą się na stosowanie klejów poliuretanowych bez dodatkowego kołkowania.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS