MENU
AAA
Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD Art

Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD Art

 • odporny na mlecznienie
 • gotowy do użycia
 • bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)
 • 40 melanży
 • struktura gładka (pełna)
 • hydrofobowy
 • odporny na warunki atmosferyczne
 • odporny na promieniowanie UV
 • długotrwała odporność na korozję biologiczną (BioProtect)
 • receptura dopasowana do pozostałych składników systemu ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)
 • łatwy do utrzymania w czystości
 • do wnętrz i na zewnątrz
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Tynk mozaikowy TO-TD Art jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Może być również stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także na innych podłożach np. malowanych farbami, płytach gipsowo-kartonowych, płytach drewnopodobnych, itp. Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne i odporności mechanicznej szczególnie jest polecany do wykonywania dolnych partii elewacji (cokołów).

Atest PZH tynk mozaikowyProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr BK/B/0133/01/2019 ważny do 26.02.2024 r.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +25°C
Wstępne przesychanie:ok. 15 minut
Czas wysychania: ok. 24 godz.*)
Całkowite utwardzenie: ok. 72 godz.*)
Orientacyjne zużycie: 2,0-2,5 kg/m2 (kruszywo 0,8 mm), 4,0-4,5 kg/m2 (kruszywo 1,5mm)
Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*)W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). W systemie ociepleń tynk mozaikowy TO-TD Art należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną klejem uniwersalnym TO-KU lub białym klejem uniwersalnym TO KUB i zagruntowaną gruntem sczepnym TO GS. Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć). Inne podłoża należy przed nałożeniem tynku mozaikowego TO-TD Art oczyścić i wyrównać, stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia można naprawić klejem uniwersalnym TO-KU. Na podłoża z tynków cementowych lub cementowo-wapiennych tynk dekoracyjny TO-TD Art można nakładać po ok. 28 dniach, na podłoża betonowe po ok. 3 miesiącach. Wilgotność podłoży nie powinna przekraczać 4%. Przed nałożeniem tynku mozaikowego TO-TD Art podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet)  gruntem sczepnym TO-GS. Gruntowanie wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tynkowania.

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, ze względu na możliwość napowietrzenia. W przypadku, gdy kruszywo i żywica są dostarczone oddzielnie, najpierw należy wymieszać żywicę do uzyskania jednorodnej konsystencji a następnie dosypać kruszywo i całość wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.  Tynk nanosić na podłoże stalową pacą na grubość nie większą niż ok. półtorej średnicy ziarna. Powierzchnię tynku delikatnie wygładzić pacą stalową, nie zacierać. W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw. metodą „mokre na mokre” zachowując jednakową konsystencję tynku pochodzącego z tej samej daty produkcji. W celu uniknięcia ewentualnych widocznych różnic w kolejnych cyklach nakładania tynku na jednej powierzchni należy używać tynku z tej samej partii produkcyjnej i o tej samej konsystencji. Nie skrapiać tynku wodą.

Nałożony tynk należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru stosując na rusztowaniach siatki osłonowe. Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu zużyć jak najszybciej. Nie zaleca się układać tynku na powierzchnie poziome bezpośrednio narażone na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia tynkiem myć wodą. Tynk po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać tynku z innymi tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +10°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 60%.

 Bezpieczeństwo użytkowania

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Uwaga

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu, ograniczenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia porządku na budowie należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach podczas wykonywania prac ociepleniowych lub remontowych.

Warunki przygotowania tynku i sposób jego nakładania mogą mieć wpływ na wygląd melanżu, który może się różnić od melanżu podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w wyglądzie melanżu nie stanowią wady wyrobu.

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/1765_1 RENOVA(0.67MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(0.71MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-35/22: NRO (EPS) (0.44MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-31/22 (MW)(0.3MB)pdfpobierz
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2022(5.3MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych ETICS EPS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Atest PZH BK/B/0133/01/2019(1.49MB)pdfpobierz
Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz
Karta techniczna Tynk dekoracyjny TO-TD Art(0.2MB)pdfpobierz
Karta techniczna Tynk dekoracyjny TO-TD(0.2MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Tynk dekoracyjny TO-TD(0.23MB)pdfpobierz

Atest PZH tynk mozaikowyProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr BK/B/0133/01/2019 ważny do 26.02.2024 r.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fundament
Grunt sczepny TO-GS
Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS