MENU
AAA
Farba silikonowo-akrylowa TO-FSA

Farba silikonowo-akrylowa TO-FSA

 • bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)
 • wysoka siła krycia
 • hydrofobowa (odporna na zabrudzenia)
 • paroprzepuszczalna
 • odporna na ścieranie
 • ponad 260 kolorów standardowych według wzornika Colors of Termo Organika
 • kolory wykonywane również według indywidualnych potrzeb
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • odporna na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
 • długotrwała odporność na korozje biologiczną (BioProtect)
 • receptura dopasowana do pozostałych składników systemu ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)
 • do stosowania na zewnątrz budynków
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Farba silikonowo-akrylowa TO-FSA jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do malowania cienkowarstwowych tynków silikonowo-akrylowych, akrylowych i mineralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp., a także innych podłoży, np. malowanych, płytach gipsowo-kartonowych, płytach drewnopodobnych, itp. Elewacje pomalowane farbą TO-FSA można myć wodą pod niedużym ciśnieniem przy pomocy myjek ciśnieniowych.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Czas wysychania:ok. 12 godz. *)
Orientacyjne zużycie:ok. 0,2 ÷ 0,3 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność: ok. 3,5 ÷ 5,0 m2/l **)
pH:ok. 8-9
Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*) W zależności od wilgotności i temperatury). Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.
**) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Malowanie można rozpocząć po:

 • ok. 3 dniach: cienkowarstwowe tynki silikonowo-akrylowe, akrylowe i mineralne jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej +150C,
 • 7-14 dniach: tynki silikonowo-akrylowe, akrylowe i mineralne w okresie wiosennym i jesiennym (im niższa temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten powinien być dłuższy),
 • 14 dniach: tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • 28 dniach: beton.

Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU lub rozcieńczoną farbą silikonowo-akrylową TO-FSA, podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS (uwaga: grunt sczepny TO-GS zawiera bardzo drobny wypełniacz mineralny, co powoduje, że zagruntowana powierzchnia nie jest gładka lecz chropowata). Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godzin).

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Konsystencję farby można dobrać dolewając niewielką ilość wody (max. 10% do pierwszego malowania i max. 5% do drugiego) i ponownie wymieszać. Farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Malować dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po upływie 12-24 godzin od nałożenia pierwszej. W celu uniknięcia śladów łączeń na poszczególnych fragmentach malowanej powierzchni należy stosować farbę z tej samej szarży produkcyjnej oraz zapewnić jej jednakową konsystencję. Powierzchnie nie przeznaczone do malowania (drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Zaschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać farby z innymi produktami. Pomalowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe. Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu zużyć jak najszybciej. W czasie wykonywania prac i wysychania farby temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu, ograniczenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia porządku na budowie należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach podczas wykonywania prac ociepleniowych lub remontowych.

Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu. Farba z różnych szarży produkcyjnych może wykazywać niewielkie różnice w odcieniu koloru. W przypadku kontynuacji barwienia, należy wykonać je w tym samym miejscu, w którym barwiono wcześniejszą partię, zawsze podając informację o kontynuacji koloru z zamówienia z dnia: dd.mm.rr.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/1765_1 RENOVA(0.67MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-06(0.71MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-35/22: NRO (EPS) (0.44MB)pdfpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-31/22 (MW)(0.3MB)pdfpobierz
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2022(5.3MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych ETICS EPS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz
Karta techniczna Farba silikonowo-akrylowa TO-FSA(0.22MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Grunt uniwersalny TO-GU
Tynk silikonowo-akrylowy TO-TSA
TERMONIUM PLUS fasada
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS