MENU
AAA
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

  • izolacja obwodowa ścian i podłóg
  • izolacja ław fundamentowych
  • izolacja muru warstwowego
  • zapobieganie powstawaniu mostków termicznych
  • konstrukcje ścianek działowych
  • izolacja dachów odwróconych
  • izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Polistyren ekstrudowany XPS jest nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym.
Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, odpornością na działanie wilgoci oraz wysoką wytrzymałością.
Jest jednorodnym materiałem budowlanym o gładkiej powierzchni oraz strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek.
Charakterystyczny srebrny kolor XPS PRIME jest elementem zastosowanej technologii, dzięki której produkt posiada lepsze parametry techniczne.

Parametry techniczne płyt XPS Prime:
XPS

 

Poszczególne zastosowania:

Izolacja podłóg.

Płyty XPS dzięki swojej budowie wewnętrznej charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie szczególnie nadają się do izolacji termicznej podłóg. Z kolei do izolacji podłóg poddanych dużym obciążeniom, takich jak garaże dla ciężkiego sprzętu, magazyny itd. zaleca się stosowanie płyt 50 i 70.

Izolacja obwodowa.

Izoluje termicznie budynek od zewnątrz, bezpośrednio pod poziomem gruntu oraz dodatkowo zabezpiecza warstwę izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Parametry płyt XPS PRIME pozwalają na ich użycie do izolacji ścian piwnic, ścian i płyt fundamentowych w warunkach bezpośredniej styczności z gruntem i występowania wód gruntowych. Płyty XPS PRIME zapewniają uzyskanie doskonałych parametrów termoizolacyjnych, znikomej absorpcji wody, dużej wytrzymałości na ściskanie, odporności mechanicznej, biologicznej i chemicznej, łatwości oraz szybkości obróbki i montażu.

Dachy odwrócone.

Izolacja dachów o odwróconym układzie warstw, w których izolacja termiczna znajduje się na warstwie uszczelniającej, posiada szereg zalet, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie optymalnej temperatury pracy izolacji przeciwwodnej, zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami i zwiększenia trwałości całości dachu. Taka konstrukcja dachu nadaje się do pokrycia żwirem lub warstwą zieleni, wykorzystania jako parking lub taras. Płyty XPS ze względu na szczególne właściwości, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, wysoka izolacyjność termiczna, niska nasiąkliwość, mrozoodporność są odpowiednim materiałem do tego rodzaju zastosowań. Płyty XPS mogą być też wykorzystane do renowacji starych dachów w technologii plusdach, jako element nadbudowy nad już istniejącą konstrukcją uszkodzonego stropodachu.

Izolacja dachów stromych.

Znakomite parametry termoizolacyjne umożliwiają stosowanie płyt XPS do izolacji dachów stromych. Duża wytrzymałość płyt pozwala na utrzymanie ciężaru pokrycia dachowego i montaż nad konstrukcją nośną. W połączeniu z łatwością obróbki zapewnia to szybki i prosty montaż. Położenie płyt w jednej ciągłej warstwie minimalizuje powstawanie mostków termicznych.

Zapobieganie powstawaniu mostków termicznych.

Skuteczne zaizolowanie budynku wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na miejsca, w których tworzą się mostki cieplne i następuje szybkie wychładzanie (wieńce, cokoły, elementy betonowe muru, naroża, połączenia ścian). Do tego celu zaleca się stosowanie płyt 30-IR ze specjalnie kształtowaną wytłaczaną powierzchnią pozwalającą uzyskać większą przyczepność.

Izolacja termiczna dróg, szlaków kolejowych i lotnisk.

Specyficzne cechy płyt XPS, związane z wytrzymałością mechaniczną, odpornością na zamarzanie i odmarzanie oraz znikoma nasiąkliwość, powodują, iż znajdują one zastosowanie w budownictwie dróg, mostów, szlaków kolejowych i lotnisk.
 

Płyty XPS należy składować w budynkach wentylowanych, w których nie znajdują się materiały łatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni płyt i ich struktury pod wpływem intensywnego działania promieni słońca. W przypadku długiego przechowywania płyt na wolnym powietrzu, należy je zabezpieczyć najlepiej jasnym materiałem przed bezpośrednim działaniem promieni słońca. Płyty XPS podczas bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła o temperaturach powyżej 75°C mogą się roztopić, zniekształcić, a ich struktura może ulec degradacji. Na każdym etapie obchodzenia się z XPS, płyty te nie powinny mieć kontaktu z otwartym ogniem lub innymi źródłami ciepła o temperaturze powyżej 75°C.

Płyty XPS nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...). ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne.

Do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej. Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Deklaracja właściwości użytkowych XPS Soprema(0.13MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych XPS Prime(15.49MB)zippobierz
Karta techniczna XPS Prime(3.78MB)zippobierz
Karta techniczna XPS Soprema(0.22MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM parking
TERMONIUM fundament
Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS