MENU
AAA

Po ilu dniach można nakładać tynk na warstwę zbrojoną?

Przede wszystkim najpierw taką warstwę trzeba zagruntować gruntem sczepnym TO-GS a w przypadku tynku polikrzemianowego TO-TP, gruntem TO-GP. Warstwę zbrojoną można zagruntować po całkowitym jej wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 3 dniach. Natomiast grunt powinien schnąć co najmniej 24 godziny zanim rozpocznie się tynkowanie.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS