MENU
AAA

Na jak długo można pozostawić przyklejony styropian bez warstwy zbrojonej?

Warstwa zbrojąca powinna być wykonana niezwłocznie po przyklejeniu styropianu i zazwyczaj tak jest. Jeżeli jednak to różnych przyczyn nie jest możliwe to – w zależności od warunków atmosferycznych – okres ten nie powinien być dłuższy niż 2-3 miesiące. Jeżeli jest dłuższy to przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy dokonać oceny stanu technicznego przyklejonego styropianu. W szczególności może okazać się konieczne zeszlifowanie (papierem ściernym) wierzchniej, cienkiej warstwy styropianu (1-2 mm), która mogła ulec zniszczeniu w wyniku długotrwałego oddziaływania promieniowania słonecznego UV.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS