MENU
AAA

Czy można stosować jakieś dodatki do klejów, aby można było je stosować w temp. 0°C?

Jak ocieplić dom przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C? Na rynku są dostępne specjalne dodatki umożliwiające stosowanie zapraw przy temperaturach bliskich 0°C a nawet poniżej. Ich skuteczność jest różna. Jeżeli wykonawca stosuje takie dodatki to robi to na wyłącznie własną odpowiedzialność.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS