MENU
AAA

Zaprawa klejąca uelastyczniona ZK-U

  • do przyklejania glazury, terakoty, gresu, itp.
  • do przyklejania płytek o dużych rozmiarach
  • na podłoża trudne i odkształcalne
  • na powierzchnie poziome i pionowe
  • brak spływu z powierzchni pionowych
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża i płytek
  • bardzo dobre właściwości robocze
  • mrozoodporny i wodoodporny
  • do wnętrz i na zewnątrz

Klej Termo Organika® ZK-U służy do przyklejania glazury, terakoty, płytek kamiennych (oprócz marmurowych), cementowych (w tym płytek o dużych rozmiarach) i gresowych do stabilnych, nieodkształcalnych podłoży mineralnych, np.: prefabrykatów żelbetowych, betonu (co najmniej 6 miesięczny), jastrychów cementowych (co najmniej 28 dniowe), elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, mocnych tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych (co najmniej 28 dniowe) itp. oraz do podłoży „trudnych” i odkształcalnych np. płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopochodnych, w systemach ogrzewania podłogowego, powierzchni malowanych, itp. Może być stosowany wewnątrz (w pomieszczeniach eksploatowanych jako suche, a także mokre i narażone na działanie wilgoci) i na zewnątrz (tarasy, balkony, schody, itp.).

Dane techniczne

Wyrób zgodny z EN12004: C2TEs1: klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny
Reakcja na ogień: (warstwa o grubości 2÷6 mm)Klasa A2/A2fl
Przyczepność początkowa:≥ 1,0 N/mm2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie:≥ 1,0 N/mm2
Przyczepność po starzeniu termicznym:≥ 1,0 N/mm2
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania:≥ 1,0 N/mm2
Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 minut:≥ 0,5 N/mm2
Odkształcenie poprzeczne:≥ 2,5 N/mm2
Spływ:≤ 0,5 mm
Orientacyjne zużycie suchej mieszanki: *) 
- szerokość płytki do 10 cm ok. 2,3-2,9 kg/m2
- szerokość płytki do 15 cm ok. 3,4-4,3 kg/m2
- szerokość płytki do 25 cm ok. 4,5-5,8 kg/m2
- szerokość płytki do 30 cm ok. 5,6-7,2 kg/m2
Czas wstępnego dojrzewaniaok. 10 minut
Czas zużycia:do 4 godz.
Czas utwardzania: 
- dla ruchu pieszego: 2 dni
- pełne obciążenie: 14 dni
Spoinowanie 
- ściany: po 2 dniach
- podłogi: po 4 dniach
Temperatura stosowania i podłoża:+5°C ÷ +30°C
Ilość wody:podana na opakowaniu
Przechowywanie:  12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

*) Przy założeniu, że płytki są pokryte zaprawą w 70%-90% oraz przyklejane są do równej powierzchni.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, resztki farb itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem ZK-U. Podłogi należy wyrównać, wypoziomować lub nadać im odpowiednie spadki. W pomieszczeniach narażonych w przyszłości na zawilgocenie podłoża zaleca się zaimpregnować odpowiednimi preparatami. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płytek.
Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS.

 Zalecenia montażowe

Do naczynia zawierającego zalecaną, minimalną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 10 minut, ponownie lekko wymieszać i sprawdzić konsystencję. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu. Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 4 godzin. Zgęstniałą w tym czasie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody. Płytek nie moczyć w wodzie. Wielkość zębów pacy zębatej należy dobrać w zależności od wielkości płytek. Klej ZK-U nanosić na niewielką powierzchnię podłoża gładką pacą. Po nałożeniu równomiernie rozprowadzać pacą zębatą. Niezwłocznie (przed pojawieniem się na powierzchni nałożonej zaprawy matowego „naskórka”) przyklejać suche i czyste płytki przyciskając je mocno, a następnie przesunąć je do właściwej pozycji. Poprawnie przyklejone płytki ścienne powinny być pokryte zaprawą na co najmniej 70 – 90%, a płytki podłogowe na 100% ich powierzchni. Uzyskanie 100% pokrycia płytki klejem ułatwi dodatkowe nałożenie cienkiej warstwy zaprawy ZK-U na tylną stronę przyklejanych płytek. Szczególnie płytki układane w miejscach narażonych na zawilgocenie i mróz oraz na podłożach trudnych muszą być pokryte klejem w 100% (dotyczy to płytek układanych zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych). Do przyklejania płytek o dużych rozmiarach (powyżej 20 cm na 20 cm) na powierzchniach poziomych zaprawę można wymieszzać z nieco większą ilością wody w celu uzyskania mniej zwartej konsystencji kleju.

Położenie świeżo przyklejonej płytki można skorygować jeszcze przez ok. 10 minut (zależnie od temperatury i wilgotności). Płytki na ścianach można układać od dowolnego miejsca bez konieczności stosowania listew startowych. Nie układać płytek na styk, lecz pozostawić spoiny o szerokości uzależnionej od indywidualnych upodobań i potrzeb (zwykle jest to 2-8 mm). Uzyskanie spoin o jednakowej szerokości ułatwia zastosowanie odpowiednich krzyżyków dystansowych. Spoiny oczyścić z nadmiaru zaprawy. W miejscach występowania w podłożu dylatacji, pęknięć, połączeń prefabrykatów, szczelin skurczowych, itp. należy wykonać dylatacje płytek. Dylatacje oraz wewnętrzne połączenia ścian i połączenia ścian z podłogą wypełnić wypełniaczami elastycznymi lub specjalnymi profilami dylatacyjnymi. Temperatura otoczenia, podłoża i przyklejanych płytek w trakcie wykonywania prac i co najmniej przez następne 24 godziny powinna być wyższa niż +5°C.
Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą. Zaprawę po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi. Nie należy dodawać więcej wody od podanego zakresu.

 Uwaga

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta techniczna Zaprawa klejąca uelastyczniona ZK-U(0.13MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Klej do płytek ZK-U(0.37MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych - Zaprawa Klejąca Uelastyczniona 2016/02/ZK-U(0.14MB)pdfpobierz
Zastosowania klejów do płytek Termo Organika(49.77KB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

GOLD parking
Grunt uniwersalny TO-GU
Farba lateksowa LATEX SATYNA
Wróć