Wyniki kontroli nadzoru budowlanego

Sprawdzony styropianWyniki badań nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany weryfikuje produkty budowlane, w tym styropian. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wraz z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego (WINB) kontynuują kontrolę jakości wyrobów budowlanych, zlecając kilkaset badań deklarowanych parametrów technicznych różnych produktów budowlanych rocznie.

Badania GUNB od 2016 roku

Wyniki tych badań są wciąż mocno niezadawalające. Znacząca część zbadanych próbek posiada zaniżone parametry, niezgodne z wartościami deklarowanymi w deklaracjach zgodności (oraz na opakowaniu czy karcie produktu). O wadliwych wyrobach budowlanych i niespełnianiu przez nie zadeklarowanych właściwości alarmowały media już w 2016 roku. Według prasowych publikacji duża liczba produktów budowlanych, sprawdzanych w 2015 roku, uzyskała negatywne wyniki badań. W kolejnych latach niewiele się zmieniło, co można sprawdzić wchodząc na stronę www.gunb.gov.pl, na której począwszy od 2016 roku są publikowane wyniki badań jakościowych materiałów budowlanych.

 

Rezultaty kontroli deklarowanych parametrów technicznych są publikowane na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki

Zarówno w poprzednich latach, jak i obecnie bardzo często kontrolowanymi wyrobami są płyty styropianowe i również do nich kontrolerzy mają bardzo dużo zastrzeżeń. W związku z tym otrzymujemy wiele pytań – czy wyroby Termo Organiki także były poddane tym badaniom.

Pozytywne wyniki kontroli produktów Termo Organika

Uprzejmie informujemy, że zarówno w 2023 roku, jak i w poprzednich latach nasze płyty styropianowe przechodziły kontrole GUNB i uzyskiwały wyniki potwierdzające spełnianie zadeklarowanych parametrów. Parametry techniczne naszych produktów styropianowych były wielokrotnie sprawdzane / badane przez nadzór, zawsze z wynikiem pozytywnym. Potwierdza to wieloletnią politykę jakościową Termo Organiki, która przykłada dużą wagę do jakości swoich wyrobów.

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty z tych kontroli. Dane innych przedsiębiorców oraz osób uczestniczących w badaniach zostały zanonimizowane.

Wyniki badań produktów Termo Organika

FormatPobierz plik