MENU
AAA

Termomodernizacja jako najlepszy sposób na ograniczenie smogu

Termomodernizacja jako najlepszy sposób na ograniczenie smogu

2019-05-13

Politechnika Warszawska i Termo Organika razem dla czystego powietrza.

Raport: termomodernizacja jako najlepszy sposób na ograniczenie smogu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprezentowano raport „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)”. Raport zawiera informacje nt. atutów ocieplania budynków oraz dokładne wyliczenia potwierdzające pozytywny wpływ termomodernizacji na ochronę środowiska, w tym walkę z niską emisją - smogiem. Opublikowany raport jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej zainicjowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Termo Organikę, największego polskiego producenta styropianu.
Zapoznaj się z pełną wersją raportu.

INFOGRAFIKA

Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 r. z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane m.in. Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Pliki do pobrania:
pdf Infografika kampania społeczna Termo Organiki i Politechniki Warszawskiej, Termomodernizacja najlepszy sposób na smog
pdf Raport Określenie głównych zalet ocieplania budynków

Najważniejsze wnioski z raportu:

  • Ocieplanie przegród zewnętrznych pozwala na znaczące ograniczenie strat ciepła, podwyższenie komfortu cieplnego, ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni i wyeliminowanie mostków cieplnych;
  • Sama wymiana starych kotłów węglowych na nowe kotły 5 klasy przyczyni się do wzrostu kosztów użytkowania budynków – 361 zł rocznie w analizowanych przypadku;
  • Wzrost kosztów użytkowania budynków może zwiększyć skalę ubóstwa energetycznego i spowodować, że oczekiwane efekty (zmniejszenie emisji w wyniku wymiany kotła) będą nietrwałe – powrót do wykorzystywania taniego paliwa;
  • Przeprowadzenie wymiany kotła przed ociepleniem budynku spowoduje, że trzeba będzie zastosować urządzenie o ponad dwukrotnie większej mocy – przewymiarowane po późniejszym ociepleniu budynku;
  • Największe oszczędności w kosztach użytkowania budynków daje kompleksowa termomodernizacja – 3,3 tys. zł rocznie w analizowanym przypadku;
  • W stosunku do samej wymiany kotła lub ocieplenia przegród kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń – w analizowanych przypadku o 95% dla pyłów, o 98% dla B(a)P, o 80% dla SO2, o 43% dla NOx, o 97% dla CO i o 72% dla CO2;
  • W stosunku do wariantu bazowego redukcja zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi 60%, na energię końcową do ogrzewania i przygotowania c.w.u. 70%, a na energię pierwotną 68% po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji;
  • Aby działania polegające na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji były skutecznym sposobem walki ze smogiem powinny koncentrować się na budynkach jednorodzinnych zbudowanych przed 1989 rokiem wykorzystujących do ogrzewania paliwa stałe;
  • Konieczne jest powstanie długoletniego programu wspierającego działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych.

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS