MENU
AAA

Styropian - grubość ma znaczenie

Styropian - grubość ma znaczenie

2019-05-13

Styropian to najpopularniejszy w Polsce i najczęściej stosowany materiał izolacyjny używany do ocieplania budynków. Płyty styropianowe swoją popularność zawdzięczają zarówno rozsądnej cenie systemu ociepleń wykonanych przy ich zastosowaniu, jak również doskonałym parametrom roboczym i bezpieczeństwu podczas prac budowlanych. Mogą być stosowane jako izolacja każdej części budynku: od fundamentów, aż po dach.

Kilkadziesiąt lat stosowania styropianu w budownictwie, potwierdziło jego wysoką skuteczność, a duża trwałość i zachowanie niezmiennych właściwości w czasie, to kolejny mocny argument i bardzo dobre perspektywy dla styropianu w „budownictwie przyszłości”.
Spełnienie obecnych minimalnych wymagań prawnych (uwzględniając ich cykliczne zaostrzenie w najbliższych kilku latach), bez zastosowania odpowiedniej styropianowej izolacji jest praktycznie niemożliwe. W obecnie projektowanych budynkach zakłada się, że współczynnik przenikania ciepła U np. dla ścian zewnętrznych będzie na poziomie U= 0,15 W/m2K, co wymaga zastosowania warstwy izolacji o grubości 20cm, wykonanej z najlepszego rodzaju styropianu TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik lambda λ= 0,031W/mK.

Tak dobre właściwości izolacyjne styropian zawdzięcza specjalnym dodatkom np. grafitu, które oprócz poprawy najważniejszej cechy (jaką jest izolacyjność) nadają płytom charakterystyczny „ołówkowy” wygląd. Z kolei architekci projektujący budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię tzw. budynki pasywne, muszą liczyć się z zastosowaniem płyt styropianowych o najlepszych parametrach izolacyjnych o grubości 30 cm!
Jeśli do ocieplenia tej samej ściany użyjemy zwykłego, tradycyjnego białego styropianu o przeciętnej lambdzie, wówczas będziemy musieli zastosować płyty o grubości ponad 40 cm. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie styropianu o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych. Parametr izolacyjności styropianu określa współczynnik λ (lambda), którego wartość powinna być jak najmniejsza (im mniejsza wartość współczynnika λ, tym lepsze właściwości izolacyjne styropianu).

Styropian jest bardzo lekkim materiałem i dzięki temu praktycznie jako jedyny materiał termoizolacyjny nie wpływa w znaczący sposób na obciążenie konstrukcji budynku. Nawet 30 cm warstwa grubości ocieplenia nie stanowi praktycznie żadnego problemu w zamocowaniu. Ma to szczególne znaczenie w budynkach istniejących poddawanych dociepleniu, gdzie obecny stan techniczny budynku (np. budynki wielorodzinne wykonane w technologii „wielkiej płyty”) pozwala na zastosowanie tylko lekkich płyt styropianowych o bardzo wysokich właściwościach izolacyjnych (TERMONIUM PLUS fasada).
Dodatkowym ograniczeniem w zastosowaniu grubych płyt styropianowych mogą być bariery architektoniczne, których usunięcie jest albo niemożliwe, albo bardzo kosztowne, niewspółmiernie drogie do uzyskanych korzyści z wykonanego docieplenia (np. zbyt mało wysunięty dach poza obrys konstrukcji budynku, okna zamontowane głęboko w ścianie, itp.). Dlatego do ociepleń powinno się wybierać płyty styropianowe o lepszych właściwościach izolacyjnych, które już przy mniejszej grubości zapewnią odpowiednią ochronę cieplną budynku.

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS