MENU
AAA
PUTZ-PRIMER N Grunt do podłoży chłonnych

PUTZ-PRIMER N Grunt do podłoży chłonnych

  • do zastosowań profesjonalnych
  • na bazie wysokojakościowych żywic syntetycznych
  • zmniejsza chłonność podłoża
  • zwiększa przyczepność tynków i zapraw do powierzchni
  • do wnętrz i na zewnątrz

Środek gruntujący PUTZ-PRIMER N jest skoncentrowaną dyspersją najwyższej jakości żywic syntetycznych, odporną na ługi, do profesjonalnych zastosowań. Zmniejsza chłonność podłoża i zwiększa przyczepność tynków i zapraw do powierzchni ścian i sufitów.

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Środek gruntujący PUTZ-PRIMER N jest skoncentrowaną dyspersją najwyższej jakości żywic syntetycznych, do profesjonalnych zastosowań. Zmniejsza chłonność podłoża i zwiększa przyczepność tynków i zapraw do powierzchni ścian i sufitów.

PUTZ-PRIMER N jest profesjonalnym preparatem gruntującym, przeznaczonym do stosowania na wszelkiego rodzaju podłożach o silnych właściwościach chłonnych, które bez odpowiedniego przygotowania mogą spowodować odparzenie i odspojenie tynku, przez co nie pozwalają na zastosowanie tradycyjnych technologii. Jest przeznaczony przede wszystkim do przygotowania (zagruntowania) podłoży pod następujące zastosowania: ręczne i maszynowe tynki gipsowe, gładzie i szpachle gipsowe. Może być również zastosowany pod tynki mineralne na bazie spoiwa cementowego, tynki akrylowe, ręczne i maszynowe tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, specjalistyczne farby ochronne do betonu w celu zmniejszenia oraz ujednolicenia chłonności powierzchni przed tynkowaniem, szpachlowaniem lub malowaniem. Produkt zmniejsza wchłanianie wody do podłoża, poprawiając właściwości aplikacyjne i wydłużając czas otwarty mas tynkarskich. Nie może być stosowany jako ostateczna powłoka ochronna.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +25ºC
Gęstośćok. 1 kg/l
Orientacyjne zużycie:0,05-0,20 l/m2 po rozcieńczeniu 1:4, przy dwukrotnej aplikacji, (tzn. ok. 0,01-0,05 kg/m2 koncentratu) w zależności od chłonności podłoża i jego struktury *)
Orientacyjna wydajność: do 100 m2/l tzn. do 1500 m2/opakowanie 15 l po rozcieńczeniu 1:4 przy dwukrotnej aplikacji w zależności od chłonności podłoża i jego struktury *)
Czas wysychania:ok. 12 godz. **)
Zalecana ilość warstw:1 ÷ 3
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*)Faktyczne zużycie może się różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.
**)Przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 65%.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przy-czepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Przed nałożeniem PUTZ-PRIMER N podłoże oczyścić i wyrównać, stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

 Zalecenia montażowe

PUTZ-PRIMER N jest środkiem gruntującym w formie koncentratu. Należy go rozcieńczać wodą w stosunku wagowym od 1:2 do 1:4 (na jedną część środka gruntującego dodać od 2 do 4 części wody) w zależności od stanu i chłonności podłoża. Każdorazowo przed zastosowaniem produkt należy bardzo dokładnie wymieszać, używając do tego celu mieszadła mechanicznego. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji: wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem, w zależności od warunków podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania na całej powierzchni.  Nakładanie kolejnych warstw możliwe jest po wyschnięciu warstwy poprzedniej, jednakże nie wcześniej niż po 12 godzinach. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza mają znaczący wpływ na szybkość wysychania produktu. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C. Powierzchnie nieprzeznaczone do gruntowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Nie mieszać gruntu z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania gruntu i sposób jego nakładania mogą mieć wpływ na wygląd zagruntowanej powierzchni.

Karta techniczna PUTZ - PRIMER N(0.19MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Putz-Primer N(0.23MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Tynk mineralno-polimerowy TO-TM
TERMONIUM dach-podłoga
Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS