MENU
AAA

Pierwsze w Polsce Świadectwo Deklaracji Środowiskowej dla płyt styropianowych.

Pierwsze w Polsce Świadectwo Deklaracji Środowiskowej dla płyt styropianowych.

2019-05-13

2 lutego 2016 roku, podczas Dni Inżyniera Budownictwa organizowanych w trakcie Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, Termo Organika otrzymała, jako pierwszy w Polsce producent płyt styropianowych, Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III Typu. Z rąk Kierownika Zakładu Fizyki Cieplnej Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dr. inż. Michała Piaseckiego, dokument potwierdzający, po raz kolejny, najwyższą jakość wyrobów Termo Organiki odebrał przedstawiciel firmy Dyrektor Techniczny Krzysztof Krzemień.

Przyznanie Świadectwa Deklaracji Środowiskowej III Typu dla Termo Organiki. Dyrektor Techniczny Krzysztof Krzemień i dr inż. Michał Piasecki.
Dyrektor Techniczny Krzysztof Krzemień i Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dr inż. Michał Piasecki.

W historii firmy jest to kolejne wyróżnienie ze strony środowiska naukowego. Jest ono potwierdzeniem zaangażowania firmy w budowaniu świadomości jak ważna jest jakość materiałów budowlanych, ich zgodność z deklarowanymi cechami i jakie to ma znaczenie dla konsumentów.

Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III Typu (ang. EPD - Environmental Product Declaration), przyznane wyrobom Termo Organiki, to pierwszy tego rodzaju dokument, wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla płyt styropianowych produkowanych w Polsce. Na podstawie kompleksowej analizy Instytutu określone zostało oddziaływanie produktów na środowisko na każdym etapie cyklu ich życia. Przy klasyfikacji, niezbędnej do wydania Deklaracji, pod uwagę wzięte zostały takie aspekty, jak zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania danego wyrobu, jego wpływ na środowisko w trakcie eksploatacji, a także, co bardzo istotne, koszty jego utylizacji.

Świadectwo przyznane wyrobom Termo Organiki potwierdza ich pozytywny wpływ na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu.

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS