MENU
AAA
Piana montażowa wielosezonowa (do aplikatora)

Piana montażowa wielosezonowa (do aplikatora)

 • temperatura aplikacji: od -10°C
 • jednoskładnikowa
 • łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
 • czysta w użyciu
 • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu (EPS), XPS i wełny
 • wysoka trwałość
 • doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
 • likwiduje mostki termiczne
 • daje się szlifować i malować
 • na bazie prepolimeru poliuretanowego
 • utwardzanie pod wpływem wilgoci
 • zawiera bezpieczny dla środowiska propelent, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi UE
 • nie zawiera rozpuszczalników i freonów
 • niskoprężna
 • wytrzymałość na działanie temperatur od -50°C do +90°C
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

 • wypełnianie szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków (ETICS)
 • wypełnianie szczelin wokół ram okiennych i drzwiowych.
 • izolowanie przelotów rur w murach i ścianach.
 • izolowanie wodociągów i zbiorników wodnych.
 • wypełnianie szczelin wokół podłóg i listew przypodłogowych.
 • wypełnianie szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych zagłębień.
   

Dane techniczne

Wydajność: (w zależności od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza)do 45 litrów
Czas tworzenia naskórka:ok. 5-9 min.
Czas pełnego utwardzania:ok. 24 godz.
Czas wstępnej obróbki:ok. 25 min.
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu: poniżej 1 kg/m2
Stabilność wymiarowa po 48 h w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95% w kierunku długości i szerokości± 5%
Stabilność wymiarowa po 48 h w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95% w kierunku grubości: ± 9%
Wytrzymałość na ściskanie:powyżej 35 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie:powyżej 50 kPa
Temperatura pracy:-10°C ÷ +30°C
Optymalna temperatura pracy: (puszka, powierzchnia nakładania) +20°C
Stabilność temperaturowa:-50°C ÷ +90°C
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące.

Dane odnoszą się do świeżej piany.

 Przygotowanie podłoża

Świeża piana przylega do wszystkich powszechnie stosowanych mineralnych materiałów budowlanych, w tym do materiałów izolacyjnych takich jak: EPS, XPS, wełna mineralna, itp. Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, olej, smar itp.). Piana nie wykazuje przyczepności do podłoży niemineralnych takich jak: silikon, polietylen, niektóre inne tworzywa sztuczne, itp. Podłoże musi być dobrze zwilżone wodą. Piana może być stosowana w temperaturze od -10°C do +30°C. Utwardzona piana jest półsztywna i tworzy strukturę zamkniętych komórkach. Jest odporna na działanie temperatur od -50°C do +90°C i na procesy starzeniowe, z wyjątkiem promieniowania UV. Po utwardzeniu daje się ciąć, szlifować, piaskować, malować lub tynkować.

 Zalecenia montażowe

Puszka i jej zawartość przed użyciem musi mieć temperaturę od +5°C do +30°C (optymalna temperatura aplikacji: ok.: +20°C). Wstrząsnąć puszką intensywnie 15-20 razy. Również w trakcie aplikacji wstrząsać okresowo. Dobrze dokręcić załączony aplikator do puszki. Uważać, żeby nie aktywować zaworu podczas dokręcania aplikatura, ponieważ grozi to niekontrolowanym wypływem piany. Nie odkręcać aplikatora przed całkowitym opróżnieniem puszki Przed użyciem zimne pojemniki muszą być ostrożnie ogrzewane w letniej wodzie. Nie ogrzewać pojemników do temperatury powyżej +50°C, ze względu na ryzyko wybuchu. Rozgrzane pojemniki (na przykład pozostawione w pojazdach podczas lata), muszą być schłodzone w wodzie. Podczas procesu chłodzenia można od czasu do czasu wstrząsać pojemniki w celu szybszego osiągnięcia wymaganej temperatury produktu. Do czyszczenia rurki aplikacyjnej oraz powierzchni zabrudzonych pianą należy stosować środek do czyszczenia (Termo Organika - czyścik do pian poliuretanowych). Do równomiernego i szybkiego utwardzenia się piany konieczna jest wilgoć. Nieodpowiednie nawilżenie lub przepełnienie złącza i szczelin może prowadzić do niekontrolowanego rozszerzenie objętości piany. Po otwarciu pojemnika (tj. po dokręceniu końcówki aplikatora), produkt należy zużyć jak najszybciej, w przeciwnym razie piana będzie utwardzać się w zaworze i aplikatorze co uniemożliwi całkowite opróżnienie puszki.. Świeża piana rozszerza się od 1,5 do 2 razy, dlatego należy uważać, aby zbytnio nie wypełnić złącza (szczeliny należy wypełnić do ok. 50% ich objętości). W czasie pracy trzymać puszkę dnem do góry.. Nadmiar świeżej piany należy natychmiast usuwać przy użyciu czyścika do pian poliuretanowych. Utwardzoną pianę można usuwać mechanicznie.

 Uwaga

Wyrób zawiera izocyjaniany, Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, co może powodować uczulenie. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Może powodować uczulenie podczas wdychania. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne/wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta techniczna Piana montażowa wielosezonowa(0.55MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Piana wielosezonowa(1.65MB)PDFpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Wysokowydajna piana montażowa wielosezonowa (do aplikatora)
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS