MENU
AAA
Papa paroizolacyjna TERMONIUM PARASTOP

Papa paroizolacyjna TERMONIUM PARASTOP

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny szklanej, modyfikowana SBS. Przeznaczona do izolacji pokryć dachowych jako warstwa paroizolacyjna.

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną: EN 13970:2006 + A1:2007

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

TERMONIUM PARASTOP jest paroizolacyjną papą asfaltową na osnowie z włókniny szklanej o odpowiedniej gramaturze. Pokryta obustronnie wodoszczelną kompozycją mas bitumicznych modyfikowanych elastomerem SBS. Odpowiednio dobrany skład komponentów zapewnia stabilizację i chroni strukturę papy. Wierzchnia strona jest pokryta piaskiem. Spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą. Kombinacja taka powoduje, że papa TERMONIUM PARASTOP zachowuje swoje właściwości na wiele lat eksploatacji. Zachowuje elastyczność i odporność w niskich temperaturach.

Dane techniczne

Grubość2,5 mm ± 0,2 mm
Osnowawłóknina szklana
Masa asfaltowabitum modyfikowany elastomerem SBS
Strona wierzchniapiasek
Strona spodniafolia termotopliwa
Zakład podłużny60 mm
Wymiary rolki10,0 x 1,0 m
Waga rolki35 kg
Ilość rolek na palecie36
Ilość m2 na palecie360

Zastosowanie

Do wykonywania paroizolacji w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych pokryć dachów o niewielkim kącie nachylenia, stosowana jednowarstwowo. Stosowana do wykonywania nowych pokryć dachowych oraz do naprawy istniejących dachów wymagających renowacji. Warstwa paroizolacji wykonana z papy TERMONIUM PARASTOP zapewnia wieloletnią ochronę warstw stosowanych w przegrodzie dachu płaskiego. Zabezpiecza izolację termiczną przed wilgocią pochodzącą z wnętrza budynku.

Wykonanie

Podłoże, do którego mocuje się papę metodą zgrzewania powinno być równe, gładkie, suche, stabilne, bez luźnych elementów osłabiających jego przyczepność. Zgrzewanie całopowierzchniowe. Papę układa się stroną spodnią do podłoża i zgrzewa na całej powierzchni. Zakład podłużny 6 cm Zakład poprzeczny 12 cm.

Sposób wykonania poszczególnych etapów powinien być zgodny z projektem budowlanym i wymaganą dokumentacją wykonawczą.

Pakowanie, Przechowywanie, Transport

Rolki papy pakowane są na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone kapturem ochronnym z folii. Opakowania zbiorcze – palety oraz pojedyncze rolki opatrzone są etykietą zawierającą oznakowanie CE i wymagane informacje techniczne dotyczące wyrobu. Palety oraz pojedyncze rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Deklaracja właściwości użytkowych Papa paroizolacyjna TERMONIUM PARASTOP(49.92KB)pdfpobierz
Karta techniczna Papa paroizolacyjna TERMONIUM PARASTOP(80.08KB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fasada
TERMONIUM PLUS dach-podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS