MENU
AAA
Papa nawierzchniowa TERMONIUM PV250 S5

Papa nawierzchniowa TERMONIUM PV250 S5

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS. Przeznaczona do izolacji pokryć dachowych jako warstwa wierzchniego krycia lub jako pokrycie jednowarstwowe oraz jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna części podziemnych budynków.

Normy zharmonizowane: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Papa asfaltowa wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej o odpowiedniej gramaturze. Pokryta obustronnie wodoszczelną kompozycją mas bitumicznych modyfikowanych elastomerem SBS. Odpowiednio dobrany skład komponentów zapewnia stabilizację i chroni strukturę papy. Wierzchnia strona jest pokryta posypką z gruboziarnistego kruszywa mineralnego. Spodnia strona pokryta jest łatwotopliwą folią. Kombinacja taka powoduje, że papa TERMONIUM PV250 S5 charakteryzuje się wysoką odpornością i zachowuje swoje właściwości na wiele lat eksploatacji. Zachowuje elastyczność i odporność w niskich temperaturach.

Dane techniczne

Grubość5,2 mm ± 0,2 mm
Osnowawłóknina poliestrowa
Masa asfaltowabitum modyfikowany elastomerem SBS
Strona wierzchniałupek mineralny
Strona spodniafolia łatwotopliwa
Zakład podłużnyna wierzchniej stronie folia termotopliwa 8 cm
Wymiary rolki5,0 x 1,0 m
Waga rolki34,5 kg
Ilość rolek na palecie30
Ilość m2 na palecie150

Zastosowanie

Do wykonywania pokryć dachów o niewielkim kącie nachylenia, jako warstwa hydroizolacji wierzchniego krycia dachów. Może być stosowana jako zabezpieczenie jednowarstwowe. Stosowana do wykonywania nowych pokryć dachowych oraz do naprawy istniejących dachów wymagających renowacji. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w układzie jednowarstwowym i przeciwwodnej w układzie jednowarstwowym i wielowarstwowym części podziemnych budynków. Warstwa hydroizolacji wykonana z papy TERMONIUM PV250 S5 w układzie jedno lub wielowarstwowym zapewnia wieloletnią ochronę warstw stosowanych w przegrodzie dachu płaskiego. Zabezpiecza izolację termiczną i wnętrze budynku przed zawilgoceniem.

Wykonanie

Podłoże do którego mocuje się papę metodą zgrzewania powinno być równe, gładkie, suche, stabilne, bez luźnych elementów osłabiających jego przyczepność. Spodnią stronę papy rozgrzewa się palnikiem i przygrzewa się do podłoża na całej powierzchni. Zakład podłużny, który jest wykonany fabrycznie przy pomocy folii powinien wynosić 8 cm, natomiast zakład poprzeczny powinien wynosić 15 cm.

Sposób wykonania poszczególnych etapów powinien być zgodny z projektem budowlanym i wymaganą dokumentacją wykonawczą.

Pakowanie, Przechowywanie, Transport

Rolki papy pakowane są na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone kapturem ochronnym z folii. Opakowania zbiorcze – palety oraz pojedyncze rolki opatrzone są etykietą zawierającą oznakowanie CE i wymagane informacje techniczne dotyczące wyrobu. Palety oraz pojedyncze rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Deklaracja właściwości użytkowych Papa nawierzchniowa TERMONIUM(50.04KB)pdfpobierz
Karta techniczna Papa nawierzchniowa TERMONIUM(82.86KB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fasada
TERMONIUM PLUS dach-podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS