MENU
AAA

Materiały testowane w Stratosferze

Materiały testowane w Stratosferze

2019-05-09

Uczestnicy misji polska stratosfera

Po zakończonej sukcesem rekordowej misji „Polska Stratosfera” uczestniczące w niej próbki systemu ociepleń Termo Organiki zostały poddane badaniom w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, a także zakładowym laboratorium. Przeprowadzone badania pozytywnie zweryfikowały jakość i wytrzymałość systemu ociepleń. Pomimo wyjątkowo trudnych warunków zewnętrznych panujących na wysokości 11 km zarówno kompletny system jak i jego poszczególne komponenty zachowały swoje właściwości.

3 grudnia 2014 r. załoga Polskiej Stratosfery skacząc z wysokości 10 600 metrów pobiła łącznie trzy rekordy wysokościowe. Dwa rekordy Europy: w wysokości opuszczenia statku powietrznego formacją trzyosobową oraz długości swobodnego spadania formacją trzyosobową, a także rekord Polski w wysokości lotu balonem na ogrzane powietrze. Rekordy zostały sklasyfikowane przez międzynarodową federację aeronautyki FAI - Fédération Aéronautique Internationale. Termo Organika dzięki długoletniemu doświadczeniu, wiedzy oraz wysokiej jakości produktom do izolacji termicznej stała się naturalnym partnerem misji, a także jej głównym sponsorem.

„Polska Stratosfera” pozwoliła na przetestowanie produktów Termo Organiki w ekstremalnie trudnych warunkach atmosferycznych - przy temperaturze sięgającej minus 50 stopni Celsjusza oraz ciśnieniu zaledwie 250 hPa. Zarówno cały system, jak i jego poszczególne elementy: styropian, tynki, farby, kleje przeszły z sukcesem tę wyjątkową próbę, potwierdzając swoją niezawodność i wysoką jakość.

Próbki systemu - po powrocie na ziemię - zostały laboratoryjnie przebadane w specjalistycznych placówkach naukowo- badawczych. Zarówno całość systemu, jak i materiały wchodzące w jego skład zostały dokładnie przebadane w laboratorium firmy przed misją „Polska Stratosfera” i po jej zakończeniu mi.in przy użyciu mikroskopu skaningowego (SEM). Ekstremalne warunki nie wywołały negatywnych zmian w systemie oraz jego poszczególnych elementach. Struktura oraz wiązania systemu pozostały niezmienione, widoczne w powiększeniu ziarna kruszywa zostały nienaruszone, a osnowa posiadała charakter jednorodny.

Struktura tynku pod mikroskopem - powiększenie 1000 razy Struktura tynku pod mikroskopem - powiększenie 5000 razy
Nienaruszona struktura tynku po odbyciu misji Polska Stratosfera w powiększeniu x1000 oraz x5000

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) przebadał i dokładnie zanalizował właściwości próbek systemu. Badania obejmowały m.in. wytrzymałość oraz przyczepność międzywarstwową systemu - zgodnie z procedurami podanymi w ETAG004. Wyniki badań potwierdziły, że modelowe próbki systemu ociepleń Termo Organiki, biorące udział w misji, wróciły na ziemię w stanie niezmienionym. Ekstremalne warunki panujące w stratosferze nie miały negatywnego wpływu na właściwości fizykochemiczne i strukturę systemu.

Reasumując: odpowiednio dobrane poszczególne składniki systemu ociepleń zapewniają trwałą i solidną termoizolację, która sprawdzi się w każdych – nawet skrajnie niekorzystnych warunkach.

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS