MENU
AAA

Kongres ENERGODOM 2018 na Politechnice Krakowskiej

Kongres ENERGODOM 2018 na Politechnice Krakowskiej

2019-05-13

TERMO ORGANIKA SPONSOREM XIII EDYCJI PRESTIŻOWEGO KONGRESU ENERGODOM 2018

Tegoroczny Energodom 2018 stał się unikatową platformą wymiany myśli naukowej oraz najnowszych, praktycznych inżyniersko-architektonicznych rozwiązań związanych z budownictwem zero-energetycznym. Termo Organika, największy producent styropianu, uczestniczyła w wydarzeniu dzieląc się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym zastosowania materiałów izolacyjnych w budownictwie energooszczędnym. Organizatorem kongresu z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów była Politechnika Krakowska.

Zasadniczym wątkiem każdej edycji międzynarodowego forum ENERGODOM są zagadnienia związane z obniżaniem energochłonności w budownictwie, a także szeroko rozumiane problemy z zakresu fizyki budowli. Głównym hasłem tegorocznego spotkania ekspertów, które odbyło się w połowie września, były budynki o zerowym i niemal zerowym zużyciu energii. Zagadnienia związane z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego nie dotyczyły tylko nowobudowanych obiektów, lecz także tych, które powstaną w wyniku radykalnej i kompletnej termomodernizacji budynków od dawna istniejących

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań to nie moda, ale konieczność wobec pogarszającego się stanu środowiska naturalnego oraz rosnących cen energii, ciepła i wody. Tym mocniej cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy być partnerem Energodomu - prestiżowego forum technologicznego otwierającego nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym. To dla nas powód do dumy, że przed tak znamienitym gremium mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem oraz zapoznać się z dokonaniami innych specjalistów – mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych w Termo Organice. – Nasza firma od lat zaangażowana jest w sztandarowe projekty budownictwa energooszczędnego i pasywnego w Polsce. Styropian Termo Organiki został wykorzystany przy ociepleniu pierwszego w Polsce certyfikowanego domu pasywnego. Grafitowym styropianem Termo Organiki ocieplono również pierwszą energooszczędną świątynię Jana Pawła II w Nowym Targu, pierwszą sportową halę pasywną w Słomnikach, jak i pierwszą pasywną szkołę podstawową w Budzowie.

Na Politechnice Krakowskiej spotkała się światowa elita ekspertów z zakresu budownictwa. Oprócz specjalistów z krakowskiej uczelni pojawili się naukowcy ze Słowacji, Czech, Norwegii, Finlandii, Ukrainy i Kanady. Zakres tematyczny konferencji był szeroki i dotyczył wielu aspektów projektowo-wykonawczych współczesnego budownictwa. Najważniejsze sesje tematyczne dotyczyły pozyskiwania energii odnawialnej, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, izolacji termicznej, wilgociowej i akustycznej, a także energooszczędnych instalacji budowlanych czy zintegrowanego projektowania. Kluczowymi wystąpieniami były: wykład profesora Umberta Berardiego z Ryerson University of Toronto na temat innowacyjnych materiałów budowlanych, stosowanych w budynkach zero-energetycznych oraz wykład profesora Jana Radonia z Uniwersytetu Rolniczego na temat historycznych aspektów budownictwa, które połączone są ze współczesnym spojrzeniem na poszanowanie energii.

Budynki niskoenergetyczne są szczególnie wrażliwe na niewielkie nawet błędy projektowe i wykonawcze. Potrzeba więc stale zdobywać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, ale także intensywnie korzystać z know-how i praktyk wypracowanych przez innych przedstawicieli branży. Takie racjonalne podejście zwiększa szanse, aby przynajmniej w jakimś stopniu tych błędów uniknąć lub zawczasu je eliminować – mówi dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, profesor Politechniki Krakowskiej - Każda konferencja międzynarodowa staje się więc okazją do nowego, szerszego spojrzenia na tę tematykę.

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS