MENU
AAA

Kalkulator współczynnika U

Współczynnik U przegrody przed ociepleniem szacowany jest na podstawie wieku budynku

Wybierz rodzaj przegrody:

przegroda - ściana
ŚCIANA
przegroda - taras lub stropodach
STROP
przegroda - dach
DACH

Podaj grubość [cm] i materiał ocieplenia:

Wybierz produkt Termo Organika

Wyliczona wartość
współczynnika przenikania*
ciepła U = W/m2K

Współczynnik przenikania ciepła
przegrody [W/m2K]:
Wyliczony* U =
Wymagany** U =
Rekomendowany U =

* Wyliczona wartość współczynnika przenikania ciepła nie uwzględnia poprawek ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw.
** Wartość wymagana w Warunkach Technicznych od 2021 roku całkowitego współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględnia poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami.

DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS