MENU
AAA

Jaką grubość powinna mieć warstwa ocieplenia?

Decyzja o grubości warstwy ocieplenia, powinna być podejmowana na podstawie obliczeń zapotrzebowania budynku na energię (audyt energetyczny) i dotyczy to budynków nowych jak też użytkowanych. W przypadku nowych budynków wytyczne ocieplenia powinny być zawarte w projekcie, natomiast dla budynków docieplanych odpowiednie wytyczne powinny być zrobione przez osobę uprawnioną do sporządzania audytów energetycznych. W praktyce najczęściej niestety brakuje takich opracowań dla budynków docieplanych, a błędne porady „pseudofachowców” lub niewiedza inwestorów będą skutkować tym, że zastosowane nieodpowiednie lub zbyt cienkie płyty styropianowe nie zabezpieczą wystarczająco budynku przed stratą ciepła.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest zamieszczona informacja (z późniejszymi zmianami Rozporządzenia) jakie powinny zostać spełnione kryteria dla przegród budowlanych tak, aby być w zgodzie z wymaganiami niniejszego Rozporządzenia.

Należy podkreślić, że zawarte w Rozporządzeniu wymagania są minimalne, natomiast w dobrze pojętym, długofalowym interesie inwestora jest znacznie lepsze izolowanie budynku, bo pozwoli ono na ograniczenie ilości energii jaka będzie potrzebna do ogrzania tego obiektu podczas jego wieloletniej eksploatacji. O ile więc do spełnienia najprostszych wymagań mogą wystarczyć warstwy styropianu o grubości np. 8-12cm (zależnie od rodzaju pozostałych warstw i rodzaju przegrody) to wyliczenia ekonomiczne mogą wskazywać na warstwy znacznie grubsze np. 15-25cm styropianu a w przypadku budynków pasywnych czy „zeroenergetycznych” może to być nawet ponad 30 cm styropianu o najlepszych parametrach izolacyjnych (TERMONIUM PLUS fasada λ=0,031W/mK).

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS