MENU
AAA

Jak prawidłowo wykonywać ocieplenie budynków?

Jak prawidłowo wykonywać ocieplenie budynków?

2019-05-13

kompletny system ociepleń

Główne zasady wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynków

Termo Organika, lider wśród producentów styropianu i producent Kompletnego Systemu Ociepleń przedstawia kompendium wiedzy na temat ocieplania ścian zewnętrznych.

Do ocieplania budynków, zarówno nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych – znany również jako metoda lekka-mokra. Obejmuje on ułożenie izolacji cieplnej (głównie na bazie płyt styropianowych) na odpowiednio przygotowanym podłożu (ściana) oraz wykonanie warstwy wykończeniowej w postaci tynku elewacyjnego.

W skład systemu ETICS wchodzą następujące komponenty:
 • płyty termoizolacyjne: styropian kategorii FASADA,
 • klej/zaprawa do mocowania styropianu,
 • klej/zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • siatka do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • łączniki mechaniczne – opcjonalnie (jeżeli są przewidziane w projekcie),
 • tynk zewnętrzny,
 • farba elewacyjna – wersja opcjonalna,
 • materiały wykończeniowe: listwy, narożniki, materiały uszczelniające, taśmy, itp.

Zasady wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych:

Etap I - Przygotowanie podłoża

Ocieplenie budynku - Kompletny System Ociepleń Termo Organika

 1. Powierzchnię ściany, która stanowić będzie podłoże pod warstwy izolacyjne, należy najpierw oczyścić z resztek zapraw, luźnych kawałków tynku, kurzu, plam oleju, itp. Na powierzchni podłoża nie powinno być również żadnych nalotów lub wykwitów solnych. W razie konieczności fasadę należy pomalować renowacyjną farbą RENOWATOR (w celu likwidacji grzybów lub glonów), a następnie umyć. Przy słabo związanych podłożach (istniejące warstwy tynku lub farby), należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do elementów konstrukcyjnych z których zbudowana jest ściana zewnętrzna i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej stosując grunt uniwersalny TO-GU.
 2. Jeżeli ocieplany budynek nie ma wykonanej izolacji ścian fundamentowych (brak ciągłości izolacji) wówczas przed rozpoczęciem prac ociepleniowych fasad i montażem listwy startowej, należy pamiętać o wykonaniu dylatacji, czyli kilkucentymetrowego odstępu pomiędzy gruntem, a pierwszym rzędem styropianu (grunt „pracuje“ pod wpływem temperatury, np. mrozu i czasem podnosi się; dylatacja zapobiega niszczeniu styropianu wskutek tego zjawiska).
 3. Do muru należy w pierwszej kolejności przymocować listwę startową, a następnie przykryć ją siatką zbrojeniową z włókna szklanego. Siatka powinna wystawać na ok. 10 cm ponad listwę, od dołu zaś należy ją wypuścić na ok. 20 cm. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych, należy oprzeć na listwie startowej. W miejsce listwy można również stosować specjalne profile cokołowe, zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przyziemnej części elewacji.

 4. Etap II – Przyklejanie płyt styropianowych

 5. Zaprawę klejącą, należy nanosić metodą pasmowo – punktową: pas o grubości ok. 15-20 mm na brzegach płyty styropianowej, a w części środkowej w postaci niewielkich placków (zwykle 4-6 na jedną płytę).Po nałożeniu kleju, płytę należy natychmiast docisnąć do ściany z zachowaniem wyznaczonego pionu i poziomu. Wystające poza obrys płyty resztki masy klejącej należy natychmiast usunąć.
 6. wskazówka:
  Zależnie od rodzaju systemu i stosowanych w nim materiałów wiążących konieczne może być, równoległe z klejeniem, mechaniczne mocowanie płyt styropianowych przy użyciu kołków kotwiących. Mocowanie tego typu niezbędne będzie wszędzie tam, gdzie występuje słabe podłoże (warstwy starego tynku lub farby elewacyjnej).

  Przyklejanie płyt styropianowych

 7. Podczas przyklejania płyt styropianowych należy je starannie dociskać, zarówno do ściany, jak i do sąsiednich płyt, aby uniknąć powstawania szczelin w miejscach ich łączenia.
 8. Kolejne rzędy płyt należy układać w sposób „mijankowy”. Tzn. wyższa płyta powinna zaczynać się w połowie długości płyty niższego rzędu. Przy narożnikach ścian płytę należy wysunąć na jej grubość, aby w ten sposób umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach.
 9. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczyna się ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie między poszczególnymi rzędami.
 10. Jeśli na powierzchni styku płyt styropianowych wystąpią nierówności, należy je wyrównać specjalną tarką do szlifowania styropianu lub gruboziarnistym papierem ściernym.
 11. Narożniki budynku (wszystkie naroża, jak również otwory okienne, drzwiowe, itp.) należy zabezpieczyć poprzez przyklejenie metalowych profili ochronnych z siatką w celu ochrony narożników przed uszkodzeniem.
 12. Po dwóch-czterech dniach od zakończenia mocowania płyt styropianowych, kiedy klej mocujący płyty odpowiednio mocno zwiąże ( w zależności od warunków atmosferycznych) można przystąpić do kolejnego etapu prac, który polega na wykonaniu warstwy zbrojonej siatką.
 13. Etap III – Wykonywanie warstwy zbrojonej

  Zatapianie siatki - wykonywanie warstwy zbrojonej

 14. Przed przystąpieniem do zatapiania siatki, powierzchnię jaką tworzą przyklejone płyty styropianowe należy przeszlifować w celu zniwelowania nierówności powstałych podczas klejenia oraz w celu zwiększenia przyczepności kleju do płyt styropianowych. Ewentualne szczeliny powstałe na połączeniu płyt styropianowych wypełnia się pianą montażową.
 15. Na przyklejone płyty styropianowe, po wyschnięciu warstwy mocującej, nanosi się warstwę kleju do zatapiania siatki TO-KU lub TO-KUB o grubości ok. 2-3 mm i na szerokość pasa siatki zbrojącej.
 16. Bezpośrednio w świeży klej wciska się, pionowo, od góry do dołu, pasy siatki zbrojącej. Siatka musi być w całości zatopiona w masie klejącej, bez fałd, na całej swojej długości.
 17. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, nachodząc na pas sąsiedni na ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić również na wszystkie narożniki, profile ochronne, itp.
 18. Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin.
 19. Na wyschnięte podłoże nanoszona jest następnie warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny.
 20. Etap IV – Nakładanie tynku fasadowego

 21. Tynk nanoszony jest na przygotowane wcześniej podłoże, w sposób ciągły, bez przerywania pracy. Nakładanie tynku nie może być prowadzone w czasie deszczu lub przy intensywnym promieniowaniu słonecznym. Zależnie od wymaganego efektu plastycznego, nadaje się tynkowi powierzchniową fakturę drapaną, zacieraną, zmywaną lub natryskową.

wskazówka:
Dobierając kolor elewacji należy zwrócić uwagę, że kolor tynku wpływa w istotny sposób na występujące w nim naprężenia termiczne. Im jaśniejszy jest kolor, tym więcej promieniowania słonecznego odbija się od elewacji i tym mniejsze są naprężenia termiczne. Ciemne powierzchnie natomiast intensywniej to promieniowanie absorbują (nagrzewając się do znacznie większych temperatur), co może prowadzić do powstawania dużych naprężeń wewnątrz struktury tynku.

Trwałość systemu – gwarancja jakości tylko dla produktów pochodzących od jednego producenta

Systemy zewnętrznego izolowania fasad budynków na bazie płyt styropianowych, są trwałym i sprawdzonym rozwiązaniem od ponad 30 lat. Należy jednak pamiętać, że tylko kompletne systemy ociepleń, objęte Aprobatą Techniczną i pochodzące od jednego producenta w połączeniu z poprawną aplikacją (wykonanie zgodnie z wytycznymi), gwarantują uzyskanie odpowiedniej ochrony cieplnej budynku, oraz zachowanie trwałości i estetyki całego układu ocieplenia. Dobrze wykonane ocieplenie materiałami pochodzącymi z kompletnego systemu będzie trwałe i zapewni odpowiednią ochronę cieplną budynku. Izolacja termiczna ze styropianu zachowuje podczas eksploatacji budynku, jak już dobrze sprawdzono, wszystkie swoje właściwości. Warunkiem uzyskania dużej trwałości całego ocieplenia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych zarówno pod względem mechanicznym jak i chemicznym.

Pomiary prowadzone w budynkach ocieplanych zewnętrznymi systemami izolacyjnymi wykazują, że tak izolowana ściana, np. z pustaków ceramicznych, ma również wymaganą izolacyjność akustyczną.

Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS