MENU
AAA

Ile jest środka algo i grzybobójczego w tynkach i kiedy zaczną porastać glonami?

Receptury Termo Organiki stanowią tajemnicę handlową i takie informacje nie mogą być udzielane. Ilość dodatków zapewnia, że tynk nie powinien porastać, nawet przez kilka – kilkanaście lat. Na terenach bardzo wilgotnych, podmokłych takie zjawisko może jednak wystąpić szybciej. Dodatki algo i grzybobójcze z czasem zanikają zatem odporność tynków na porastanie maleje, co nie oznacza, że ten problem kiedykolwiek wystąpi na wykonanej elewacji.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS