MENU
AAA
Grunt renowacyjny TO-GR

Grunt renowacyjny TO-GR

  • gotowy do użycia
  • zwiększa odporność na korozję biologiczną (Bio Protect) gruntowanych podłoży
  • zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoży
  • zwiększa przyczepność stosowanych powłok
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • na bazie żywicy drobnocząsteczkowej
  • na zewnątrz
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Grunt renowacyjny Termo Organika TO-GR jest przeznaczony do renowacyjnego gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych i porowatych podłoży, np. gazobetonu, cegieł ceramicznych, silikatowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych, tapetowaniem, itp. Grunt TO-GR zwiększa odporność na korozję biologiczną gruntowanych podłoży.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Orientacyjne zużycie:ok. 0,05 ÷ 0,2 l/m2 *)
Orientacyjna wydajność: ok. 5,0 ÷ 20,0 m2/l *)
Czas wysychania:ok. 3 godz. **)
Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
**) W zależności od wilgotności i temperatury). Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Gruntowanie warstwy zbrojonej można wykonać po minimum 3 dniach od jej wykonania. Inne podłoża należy przed nałożeniem gruntu sczepnego TO-GS oczyścić i wyrównać, stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia należy naprawić, np. klejem uniwersalnym TO-KU. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

 Zalecenia montażowe

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Podłoża bardzo mocno pylące należy najpierw zagruntować gruntem renowacyjnym TO-GR rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 a następnie gruntem nierozcieńczonym. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Grunt renowacyjny TO-GR można nanosić pędzlem lub wałkiem. W przypadku nanoszenia więcej niż jednej warstwy, kolejną warstwę nanosić po ok. 4 - 6 godzinach od zakończenia nakładania poprzedniej. Nakładanie tynków lub malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, tzn. najwcześniej po 24 godzinach. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po wyschnięciu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać gruntu z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu, ograniczenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia porządku na budowie należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach podczas wykonywania prac ociepleniowych lub remontowych.

Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Karta techniczna Grunt renowacyjny TO-GR(0.17MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fasada
RENOWATOR preparat do konserwacji i ochrony elewacji
Farba renowacyjna TO-FSR
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS