MENU
AAA

GOLD parking

 • stropodachy pełne
 • podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)
 • parkingi i garaże
 • ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych
 • podjazdy

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

GOLD parking EPS 120    EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Są to płyty białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów, stropodachów i parkingów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm.

Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 36 kPa (3600 kG/m2).

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Deklarowane właściwości płyt styropianowych GOLD parking:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(2)± 2 mm
 • długość
 • L(3)± 0,6% lub ± 3 mm*)
 • szerokość
 • W(3)± 0,6% lub ± 3 mm*)
 • prostokątność
 • S(5)± 5 mm/m
 • płaskość
 • P(10) 10 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS170≥ 170 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnymCS(10)120≥ 120 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2 2%
  Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperaturyDLT(1)5≤ 5%
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,035 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE

  *)wartość, która daje większą tolerancję

  Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt GOLD parking

  Grubość w mm102030405060708090100
  RD, m2K/W0,250,550,851,101,401,702,002,252,552,85
  Grubość w mm110120130140150160170180190200
  RD, m2K/W3,103,403,704,004,254,554,855,105,405,70

   Zalecenia montażowe

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczna i Jakości RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

  Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

   Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i adres zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer specyfikacji technicznej (EN 13163:2012+A1:2015), kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

  Karta techniczna GOLD parking(0.38MB)pdfpobierz
  Znak certyfikacji - upoważnienie ITB(0.52MB)pdfpobierz
  Produkt z Atestem PZH dla wyrobów ze styropianu(0.13MB)pdfpobierz
  Rekomendacja RTQ ITB - 1261/2015(4.41MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych GOLD parking 010-DoP-170630(2.1MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 024/2015 Deklaracji Środowiskowej II Typu(0.75MB)pdfpobierz
  Certyfikat Zgodności ITB(2.04MB)pdfpobierz
  Informacja na temat bezpieczeństwa i obsługi EPS(0.13MB)pdfpobierz

  MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

  TERMONIUM parking
  Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
  Farba akrylowa PREMIUM
  Wróć