MENU
AAA
Farba renowacyjna TO-FSR

Farba renowacyjna TO-FSR

 • bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)
 • elastyczna
 • wysoka siła krycia
 • kryjąca rysy
 • hydrofobowa (odporna na zabrudzenia)
 • paroprzepuszczalna
 • odporna na ścieranie
 • ponad 230 kolorów standardowych
 • kolory wykonywane również według indywidualnych potrzeb
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • odporna na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
 • długotrwała odporność na korozję biologiczną (Bio Protect)
 • receptura dopasowana do składników systemu ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)
 • do stosowania na zewnątrz budynków
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Farba Silikonowa Renowacyjna TO-FSR jest przeznaczona do malowania cienkowarstwowych tynków silikonowych, polikrzemianowych, akrylowych i mineralnych, starych ale nośnych powłok malarskich, na których występują włosowate pęknięcia. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp., a także innych podłoży, np. malowanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, itp. Elewacje pomalowane farbą TO-FSR można myć wodą pod niedużym ciśnieniem przy pomocy myjek ciśnieniowych.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Największy rozmiar ziarna (wg PN-EN 1062:2005)S1 (drobny, poniżej 100 µm)
Zdolność krycia rys wg (wg PN-EN 1062:2005):- kategoria A1 (≥ 100 µm) dla 1 warstwy
- kategoria A2 (≥ 250 µm) dla 2 lub 3 warstw
Zalecana ilość warstw: 1÷ 3 w zależności od stanu podłoża
Odporność na szorowanie na mokro:- klasa 1 wg PN-EN 13300:2002
- rodzaj I wg PN-C-81914:2002
Współczynnik przenikania pary wodnej (wg PN-EN 1062:2005): kategoria V3, (mały, Sd ≥ 1,4 m)
Przepuszczalność wody (wg PN-EN 1062:2005)kategoria W3 (mała, W ≤ 0,1 kg/m2h>sup>1/2)
Odporność chemiczna:na rozcieńczone detergenty
Czas wysychania:1÷2 godziny przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50%
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 12 godz.
Orientacyjne zużycie*: ok. 0,2 ÷ 0,4 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
Orientacyjna wydajność*: ok. 2,5 ÷ 5,0 m2/l przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
Orientacyjna wydajność*: ok. 2,5 ÷ 5,0 m2/l przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
pHok. 8-9
Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*) Faktyczne zużycie może się różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, warunków atmosferycznych, itp.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Powierzchnie błyszczące zmatowić. Malować można wyłącznie suche powierzchnie. Malowanie można rozpocząć najwcześniej po:

 • ok. 3 dniach: cienkowarstwowe tynki silikonowe oraz akrylowe, polikrzemianowe i mineralne, jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej +15oC,
 • 7-14 dniach: tynki silikonowe oraz akrylowe, polikrzemianowe i mineralne w okresie wiosennym i jesiennym (im niższa temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten powinien być dłuższy),
 • 14 dniach: tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • 28 dniach: beton.

Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, gruntem renowacyjnym TO-GR, lub rozcieńczoną farbą silikonową TO-FSR. Podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS (uwaga: grunt sczepny TO-GS zawiera bardzo drobny wypełniacz mineralny, co powoduje, że zagruntowana powierzchnia nie jest gładka, lecz chropowata). Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu (zwykle są to ok. 24 godziny).

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Konsystencję farby można dobrać, dolewając niewielką ilość wody (max. 10% do pierwszego malowania i max. 5% do drugiego) i ponownie wymieszać. Należy jednak pamiętać, że dolanie wody do farby TO-FSR znacznie zmniejsza zdolność krycia rys. Farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową dwukrotnie. Kolejną warstwę nanosić po upływie 12-24 godzin od nałożenia pierwszej. W celu uniknięcia śladów łączeń na poszczególnych fragmentach malowanej powierzchni należy stosować farbę z tej samej szarży produkcyjnej oraz zapewnić jej jednakową konsystencję. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Zaschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać farby z innymi produktami. Pomalowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe. Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu zużyć jak najszybciej. W czasie wykonywania prac i wysychania farby temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu, ograniczenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia porządku na budowie należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach podczas wykonywania prac ociepleniowych lub remontowych.

Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu.

Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.51MB)pdfpobierz
Karta techniczna Farba silikonowa renowacyjna TO-FSR(0.24MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fasada
RENOWATOR preparat do konserwacji i ochrony elewacji
Grunt renowacyjny TO-GR
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS